Diversiteit en inclusie bij ResMed | ResMed Nederland

Diversiteit & Inclusie

“ResMed is een bedrijf waar iedereen erbij hoort, betrokken wordt en zijn of haar individuele meningen, gedachten en ideeën ertoe doen: ze maken ons team sterker. Allen met elkaar verenigd door onze ambitieuze missie, tegen 2025 de gezondheid van 250 miljoen mensen te verbeteren.”

Michael Farrell | Chief Executive Officer

profielfoto van Mick Farrell

“We hebben een holistische benadering van inclusie – van onze omgang met mensen binnen het bedrijf tot onze producten en patiënten.”

Sarah Hassaine | Head of Global Inclusion and Diversity

profielfoto van Sarah Hassaine

Betrokkenheid bij ResMed

ResMed hecht veel waarde aan gemeenschap en aan initiatieven om inclusie te bevorderen die kansen creëren op het gebied van cultureel bewustzijn en sociale leerervaringen voor onze ResMed-familie.
Dit gebeurt grotendeels via ons Diversiteit & Inclusie-team en onze medewerker aangestuurde Employee Resource Groups (ERG’s), ondersteund door individuen met verschillende achtergronden, ervaringen, vaardigheden of kenmerken die een gemeenschappelijk interesse delen in professionele ontwikkeling, het verbeteren van de bedrijfscultuur en het leveren voor duurzame bedrijfsresultaten.

ResMed heeft ook een diversiteitsraad, waarin mensen uit de hele wereld en verschillende bedrijfsfuncties zijn vertegenwoordigd. Samen vergroten ze het bewustzijn over de waarde van diversiteit, evenementen, campagnes, toegankelijkheid, interne groeimogelijkheden en gemeenschapswerk.

Interne programma's die inclusie bevorderen

ResMed is trots dat inclusiviteit één van haar kernwaarden is, en de drijvende kracht achter het bevorderen van een sterk gevoel van verbondenheid onder alle ResMedians.
Ons huidig programma omvat onder meer de volgende onderdelen,hoewel niet beperkt tot :

  • Ondersteunen van lidmaatschap en initiatieven van Employee Resource Groups
  • Adviseren over personeel gerelateerd beleid, voordelen en programma’s
  • Erkenning en viering van diverse culturele, regionale en internationale feestdagen (bijv. Internationale Vrouwendag, Black History Month, Maannieuwjaar, PRIDE, Global Accessibility Awareness Day, enz.)
  • Adviseren over productontwerp en slaapproeven
  • Toegankelijkheid promoten in onze producten, apps en websites
  • Opkomen voor gezondheidsgelijkheid en gelijke toegang tot zorg bij alle producten en oplossingen
  • Toegankelijkheid van faciliteiten verbeteren (kamers voor moeders, parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen, genderneutrale toiletten)
  • Stimuleren van het gebruik van inclusieve taal in onze marketing, communicatie en op onze technische platforms

Employee Resource Groups (ERG’s)

Onze ERG- en Mosaic-groepen zijn gemeenschappen rondom onze wereldwijde kantoren die alle aspecten van diversiteit en inclusie met betrekking tot de regio erkennen en bijdragen aan het creëren van een gevoel van verbondenheid. De respectieve doelstellingen van de groepen zijn meetbaar en afgestemd op de zakelijke doelstellingen en waarden van ResMed.

Elke ERG werkt samen met onze Head of Global Inclusion and Diversity aan de strategische boodschap en initiatieven die leer- en betrokkenheidskansen bieden voor de organisatie wereldwijd.

We noemen deze praktijk BIDS, om te verzekeren dat we altijd gericht zijn op het ondersteunen van verbondenheid(Inclusie en Diversiteit voor Succes. Onze ERG-groepen spelen een integrale rol in deze praktijken. Elke medewerker kan lid worden van één of alle groepen. Hun deelname is een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie van ResMed op het gebied van betrokkenheid en inclusie.

Man in een rolstoel praat met een vrouw voor een computer, in een kantooromgeving