Voor beveiliging en bescherming van persoonsgegevens, naleving en gegevenskwaliteit | ResMed Nederland

Trust center

Gegevens zijn van essentieel belang. Zij stellen ons in staat problemen op te lossen, doeltreffend te werken, vertrouwen op te bouwen, onafhankelijkheid te ondersteunen en betere zorg te verlenen.

Gegevens zijn ook nodig om onze naleving en prestaties in de moderne gezondheidszorg te waarborgen. De Verordening voor Medische Hulpmiddelen (VMH) versterkt de huidige verplichtingen voor ResMed bij het verzamelen, registreren en analyseren van relevante gegevens met betrekking tot medische hulpmiddelen, met het oog op risicobeheer en het verbeteren van hun prestaties, veiligheid en bruikbaarheid. Daarnaast regelt een andere Europese verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de methoden voor het verzamelen, opslaan en beheren van persoonsgegevens, om de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

In overeenstemming met onze waarden van ethiek en professionele integriteit, houden wij ons aan hoge normen op het gebied van naleving van de regelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bescherming van gevoelige (gezondheids)gegevens van patiënten. Aangezien we gegevens moeten verzamelen, moeten we deze ook beveiligen en beschermen wanneer we ze verwerken, want we nemen onze verantwoordelijkheden tegenover onze patiënten, klinische partners en andere belanghebbenden zeer ernstig. Gegevens zijn belangrijk, maar vertrouwen is dat ook.

Vertrouw op ResMed om persoonsgegevens te beschermen

De verlening van gezondheidszorg is steeds meer afhankelijk van gegevens. Nieuwe technologieën, het verzamelen van gegevens uit de praktijk (‘real world data’), geavanceerde technieken voor gegevensanalyse en machinaal leren, zijn stuk voor stuk unieke en essentiële nieuwe bronnen van informatie voor het verbeteren van de beveiliging, kwaliteit en prestaties van producten, die op geen enkele andere manier verkregen kan worden. Wij erkennen dat persoonsgegevens en in het bijzonder gezondheidsgegevens, gevoelige informatie zijn en wij willen transparant zijn over hoe wij die verzamelen, bewaren, gebruiken en beschermen.

Wanneer u met ResMed werkt, werkt u samen met een partner die:

Sterke waarden hanteert.
Wij hechten belang aan naleving, beveiliging, kwaliteit, prestaties, transparantie en verantwoordelijkheid en hanteren de hoogste normen op het gebied van ethiek en professionele integriteit.

Zijn verantwoordelijkheden serieus neemt. Wij hanteren strikte protocollen voor de beveiliging en bescherming van gegevens, om de miljoenen gegevens die worden gegenereerd door medische hulpmiddelen en gebruikers van onze medische hulpmiddelen, in alle veiligheid te verwerken.

Strenge normen respecteert.
Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan de geldende voorschriften en de strengste certificeringsnormen.

Investeert in kwaliteit.
Wij controleren proactief de feitelijke prestaties van onze hulpmiddelen en systemen, om ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk voldoen aan de verwachtingen inzake kwaliteit, veiligheid en gebruiksgemak van u en uw klanten.

Innovatie aanmoedigt.
Wij ontwikkelen robuuste, beveiligde en digitaal verbonden ecosystemen om de patiëntenzorg sneller vooruit te helpen.

Voorrang geeft aan mensen.
Wij zijn ons ervan bewust dat zelfs in een datagestuurde omgeving het eigenlijk de mensen, patiënten en persoonlijke verhoudingen zijn, die ons dagelijks motiveren.