Behandelingsopties Centraal Slaapapneu (CSA) | ResMed Nederland

Behandelingsopties voor Centraal Slaapapneu

Het kan uitdagend zijn om patiënten met CSA te behandelen, die vaak minder of andere symptomen dan OSA-patiënten ervaren. Adaptieve Servo-Ventilatie zoals geleverd door de AirCurve 10 CS PaceWave is een geschikte keus voor het behandelen van de meer complexe patiënten*.

Hoe vaak komt Centraal Slaapapneu voor?

pictogram-prevalentie-1

3.5% van de patiënten met Obstructief Slaapapneu lijdt aan Complexe Slaapapneu (CompSA)1

pictogram-prevalentie-2

Tot 45% van de patiënten met opiaten voor chronische pijn lijden aan Centraal Slaapapneu of Complexe Slaapapneu2

pictogram-prevalentie-3

5 tot 12% van de patiënten met een ischemische en hemorragische beroerte of TIA’s (Transient Ischemic Attack) lijden primair aan Centraal Slaapapneu3

Behandelingsopties Centraal Slaapapneu

CPAP/APAP (Continuous Positive Airway Pressure of Automatic Positive Airway Pressure)-therapie wordt vaak gebruikt als eerstelijnsbehandeling, maar ervaring leert dat CPAP/APAP de apneus niet consistent controleert of de symptomen verbetert. Als gevolg blijven sommige patiënten die behandeld zijn met CPAP/APAP symptomatisch. Dit vergroot het risico op niet-naleving en de kans dat ze meerdere, middelenintensieve interventies nodig hebben.

Adaptieve Servo-Ventilatie is altijd een geschikte keus voor de behandeling van deze complexere patiënten, als eerstelijnsbehandeling of na een onsuccesvolle test met andere PAP (Positieve Airway Pressure)-therapieën.

Adaptieve Servo-Ventilatie: een bewezen oplossing voor CSA

ASV is een vorm van PAP-therapie waarbij automatisch afgestelde drukondersteuning wordt geleverd met positieve luchtdruk bij het uitademen. ASV helpt bij het behandelen van zowel Obstructief en Centraal Slaapapneu en zorgt voor voldoende ventilatie in reactie op de veranderende behoeften van de patiënt.

Vergeleken met andere vormen van PAP-therapie biedt ASV significante voordelen voor de behandeling van centraal slaapgereleateerde ademhalingsstoornissen*. Dit is aangetoond in meerdere klinische onderzoeken bij verschillende typen patiënten.

 

Referenties:

* ASV-therapie is gecontra-indiceerd bij patiënten met chronisch symptomatisch hartfalen (NYHA 2-4) met verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF ≤ 45%) en matige tot ernstige overheersende centrale slaapapneu.

  1. Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009.
  2. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.
  3. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.