Privacyverklaring | Gegevensverwerking en uw rechten | ResMed NL

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden bijgewerkt. Iedere privacyverklaring noemt de datum van de laatste revisie. Wij informeren u als er substantiële wijzigingen worden doorgevoerd in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op https://www.resmed.nl/. Als u andere producten en diensten van ResMed gebruikt, zijn afzonderlijke privacyverklaringen van toepassing voor elk hiervan.

In deze privacyverklaring refereert “u” en “uw” naar de persoon die https://www.resmed.nl/, gebruikt, “wij” en“ons” refereert aan ResMed.

ResMed moet garanderen dat het voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en, waar van toepassing, aan de lokale wetgeving inzake gegegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring biedt informatie over uw rechten en onze praktijken op het gebied van privacy. Deze rechten en praktijken bepalen hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Dit is de informatie die ResMed met u wilt delen.

De persoonlijke gegevens verzameld door ResMed en het doel van een dergelijke verzameling.

Als u de website https://www.resmed.nl/ bekijkt, verzamelt ResMed persoonlijke gegevens via cookies of dergelijke technologieën. Als u meer wilt weten over het gebruik van deze verzamelde gegevens via cookies of dergelijke technologieën, bekijk dan ons Cookie-beleid.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelt ResMed de volgende persoonlijkegegevens:

 • Identificatiegegevens: voornaam, achternaam;
 • Professionele gegevens: e-mailadres;
 • Locatiegegevens: land;
 • Consumentenvoorkeuren: type informatie dat u wilt ontvangen

Het gebruik van de genoemde persoonlijke gegevens is noodzakelijk om u regelmatig tips over slaapapneu-en/of ademhalingstherapie te sturen om uw therapievergadering te verbeteren en uw leven te vereenvoudigen. Het is gerechtvaardigd door de toestemming die u ResMed geeft door de vakjes op het contactformulier aan te vinken.

Als u het formulier invult om contact op te nemen met de Klantenservice van ResMed, verzamelt ResMed de volgende gegevens:

Als een gezondheidsprofessional of aankomend gezondheidsprofessional bent:

 • Identificatiegegevens: voornaam, achternaam;
 • Professionele gegevens: e-mailadres, functietitel;
 • Locatiegegevens: land;
 • Informatie die u deelt in het “berichtenveld” van uw verzoek: identificatiegegevens, professionele informatie, persoonlijke informatie, etc.

Het gebruik van deze gegevens is nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden. Het is daarom legitiem voor ResMed om gezondheidsprofessionals te beantwoorden, die graag meer vragen willen stellen aan ResMed. Bij het invullen van het contactformulier verzamelt ResMed uw e-mailadres om uw vraag via e-mail te beantwoorden. Echter, ResMed kan u ook meer informatie over haar producten en diensten sturen via uw professionele e-mail. Het gebruik van uw professionele e-mailadres in dit kader is gerechtvaardigd door de toestemming die u ResMed heeft gegeven om u de nieuwsbrief te sturen.

Als u een patiënt of aankomend gezondheidsprofessional bent:

 • Identificatiegegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres;
 • Locatiegegevens: land;
 • Informatie die u deelt in het “berichtenveld” van uw verzoek: identificatiegegevens, gezondheidsinformatie, persoonlijke informatie, etc.

Het gebruik van deze persoonlijke gegevens is nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden. Omdat u mogelijk gezondheidsgegevens – gevoelige gegevens – in het “berichtenveld” van het contactformulier invult, is het noodzakelijk dat ResMed uw toestemming heeft ontvangen, voordat uw verzoek beantwoord kan worden. Daarom wordt u boven de knop “Verzenden” geïnformeerd, dat door op “Verzenden” te klikken, u ook toestemming geeft tot het verwerken van uw gezondheidsgegevens door ResMed, om uw verzoek te beantwoorden.

Bij het invullen van het contactformulier verzamelt ResMed uw e-mailadres om uw vraag via e-mail te beantwoorden. ResMed kan u ook nog meer informatie over slaapapneutherapie en/of ademhalingstherapie naar uw e-mailadres sturen. Echter, het gebruik van uw e-mailadres in dit kader is gerechtvaardigd door de toestemming die u ResMed geeft door de vakjes aan te vinken op het contactformulier.

De verantwoordelijke entiteit voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ResMed.

De entiteit die bij ResMed verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens, wordt de “Datacontroller genoemd”. Iedere ResMed-entiteit heeft een functionaris voor gegevensbescherming die de datacontroler adviseert en ondersteunt, om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens goed beschermd worden. De datacontroller van uw persoonlijke gegevens is de volgende ResMed-entiteit:

ResMed Nederland Bv, Siriusdreef 17-27, 2132 WT Hoofddorp, Nederland.

Functionaris voor gegevensbescherming: Bureau du délégué à la protection des données, Parc Technologique de Lyon, 292 Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex – France, +33 426 100 200, privacy[at]resmed.eu.

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens.

ResMed slaat uw persoonlijke gegevens (behalve gegevens verzameld via cookies of dergelijke technologieën) op afhankelijk van het doel van het verzamelen:

 • Contactverzoeken: ResMed bewaart uw persoonlijke gegevens voor zolang nodig voor de Toegestane Doeleinden in een speciale folder van de e-mail box van de Klantenservice van ResMed voor verwijdering;
 • Claims: als u verzoek afkomstig van het contactformulier als claim geïdentificeerd wordt, wordt het daarna in ons kwaliteitsbeheersysteem gedurende 15 jaar opgeslagen om te volgen hoe we het afgehandeld hebben;
 • E-mailen ResMed bewaart uw persoonlijke gegevens tot drie jaar na ons laatste contact.

Gegevens verzameld via cookies of dergelijke technologieën worden opgeslagen volgens de termijnen die u kunt vinden in ons Cookies-beleid.

Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden

We verkopen of leasen geen persoonlijke gegevens. We delen het alleen zoals opgesteld in deze privacyverklaring, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen:

 • Met alle Resmed-entiteiten of -vestigingen en ieder bedrijf dat onder haar controle valt.
 • Als alle of een gedeelte van de activiteiten van ResMed overgaan op een andere entiteit als resultaat van een fusie, een overdracht van activa of anders.
 • Op een gecontroleerde en veilige manier met derden, ons e-mailprogramma (Dot Digital), onze hostingprovider (AWS), ons Kwaliteitsbeheersysteem (Trackwise), het management van onze Klantenservice (Salesforce). De genoemde verwerkers zijn contractueel verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken om die diensten te leveren waarom ResMed verzocht heeft.
 • Als we daartoe door wetgeving verplicht zijn or;
 • Als het nodig is voor een rechtszaak of een wettelijk erkend recht uit te voeren of verdedigen.

De overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EU.

ResMed geeft de voorkeur aan het gebruik van uw persoonlijke gegevens op het grondgebied van een Lidstaat van de Europese Unie of van ieder ander land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat zij voldoende bescherming bieden aan persoonlijke gegevens in het kader van de nationale wetgeving of geratificeerde internationale conventies.

Echter, zoals gespecificeerd in deel 4 hierboven, kan ResMed uw persoonlijke gegevens delen met haar entiteiten buiten de EU voor claimsbeheer en met haar externe serviceproviders, Sparta Systems, die het onderhoud van ons Kwaliteitsbeheersysteem (Trackwise).

ResMed benadrukt dat deze toegang alleen mogelijk is als er voldoende controlemiddelen zijn geïmplementeerd om te zorgen dat de overdracht voldoet aan de gegevensbeschermingswetgeving.

Zo implementeren we alle noodzakelijke controlemiddelen (bijvoorbeeld, de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie) om te zorgen dat iedere overdracht van persoonlijke gegevens aan serviceproviders buiten de EU aan de gegevensbeschermingswetgeving voldoet.

Gegevensveiligheid bij ResMed

We hanteren verschillende veiligheids- en privacymaatregelen om uw gegevens te beschermen en te voldoen aan de huidige gegevensbeschermingswetgeving.

ResMed heeft ook geverifieerd dat uw persoonlijke gegevens verzameld via ResMed.nl worden gehost op een beveiligd hostingcentrum in Europa, door verwerkers die zorgvuldig gekozen zijn en die alleen handelen volgens de instructies van ResMed.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die we nemen, moet u realiseren dat het onmogelijk is om absolute veiligheid te garanderen van gegevens die over het internet verstuurd worden. Als we bevestiging ontvangen dat uw persoonlijke gegevens gehackt zijn, zullen wij voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen inzake de melding van gegevensinbreuken.

Uw rechten in het kader van het gebruik van uw persoonlijke gegevens U heeft rechten over uw persoonlijke gegevens.

U heeft allereerst het recht van toegang, dat het recht omvat op toegang tot informatie om te begrijpen hoe ResMed uw persoonlijke gegevens verwerkt naast het recht om ResMed de opdracht te geven u te voorzien van een kopie van de persoonlijke gegevens die we van u hebben.

U kunt ook de opdracht geven om de persoonlijke gegevens die we in het systeem hebben onder de voorwaarden zoals hierboven vermeld, te verwijderen; dit is het recht op verwijdering van persoonlijke gegevens.

U kunt ons de opdracht geven om uw persoonlijke gegevens te corrigeren als u constateert dat deze niet juist zijn; dit is uw recht op het rectificeren van uw persoonlijke gegevens.

In bepaalde gevallen kunt u ons de opdracht geven om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te beschermen; dit is het recht op beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van ResMed van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden; dit is het recht op bezwaar tegen verwerking.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden op ieder moment door de afmeldinstructies te volgen die u kunt vinden in iedere marketing e-mail die u van ons ontvangt.

Als laatste, u heeft het recht om ResMed de opdracht te geven om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan u of direct aan een andere serviceprovider. Dit is het recht op overdracht van persoonlijke gegevens.

Als u in Frankrijk leeft, kunt u ook opdracht geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurd bij uw overlijden.

Voor de rechten die u niet zelf kunt uitvoeren, verzoeken wij ook contact op te nemen met het gegevensbeschermingsteam van Resmed via privacy@resmed.eu. We zullen uw verzoek om uitoefening van uw rechten terstond inwilligen en we informeren u in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek over de te nemen actie.

Merk op dat wettelijke verplichtingen de uitoefening van uw rechten kan beperken. In dit geval houden we u hiervan op de hoogte.

Als u niet tevreden bent met onze reactie of als u een overtreding van specifieke lokale gegevensbeschermingswetgeving constateert, heeft u het recht om een klacht bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit van het land van verblijf, uw werklocatie of het land waar de overtreding plaats gevonden zou hebben.