Privacyverklaring | Gegevensverwerking en uw rechten | ResMed Nederland

Privacyverklaring

Laatste update : 11/2023

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden bijgewerkt. Iedere privacyverklaring noemt de datum van de laatste revisie. Wij informeren u als er substantiële wijzigingen worden doorgevoerd in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op https://www.resmed.nl/. Als u andere producten en diensten van ResMed gebruikt, zijn afzonderlijke privacyverklaringen van toepassing voor elk hiervan.

In deze privacyverklaring refereert “u” en “uw” naar de persoon die https://www.resmed.nl/, gebruikt, “wij” en“ons” refereert aan ResMed.

ResMed moet garanderen dat het voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en, waar van toepassing, aan de lokale wetgeving inzake gegegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring biedt informatie over uw rechten en onze praktijken op het gebied van privacy. Deze rechten en praktijken bepalen hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Dit is de informatie die ResMed met u wilt delen.

De persoonlijke gegevens verzameld door ResMed en het doel van een dergelijke verzameling.

Als u de website https://www.resmed.nl/ bekijkt, verzamelt ResMed persoonlijke gegevens via cookies of dergelijke technologieën. Als u meer wilt weten over het gebruik van deze verzamelde gegevens via cookies of dergelijke technologieën, bekijk dan ons Cookie-beleid.

Wanneer u als zorgverlener een account aanmaakt op ResMed.nl en vervolgens inlogt op deze account om toegang te krijgen tot onze documentatie, verzamelt ResMed de volgende persoonsgegevens:

Identificatiegegevens: Voor- en achternaam, land/regio’s;
Professionele gegevens: e-mailadres, naam van uw bedrijf;
Verbindingsgegevens: wachtwoord.

Het gebruik van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om uw account op ResMed.nl aan te maken, te onderhouden en te beheren en u zo toegang te geven tot onze documentatie. Ze zijn daarom nodig voor de uitvoering van het contract waarbij u partij bent voor zover u de algemene voorwaarden en service accepteert op de registratiepagina van uw https://www.resmed.nl account.

Wanneer u uw account aanmaakt, verzamelt ResMed uw e-mailadres dat u gebruikt als toegangsidentificatie op https://ww.resmed.nl.

Het gebruik van uw professionele e-mailadres in dit kader wordt gerechtvaardigd door het legitieme belang van ResMed om haar commerciële relaties met haar klanten te onderhouden en om hen te kunnen informeren over producten en diensten die voor hen interessant zouden kunnen zijn

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelt ResMed de volgende persoonlijkegegevens:

 • Identificatiegegevens: e-mailadres

Het gebruik van de genoemde persoonlijke gegevens is noodzakelijk om u regelmatig tips over slaapapneu-en/of ademhalingstherapie te sturen om uw therapievergadering te verbeteren en uw leven te vereenvoudigen. Het is gerechtvaardigd door de toestemming die u ResMed geeft door de vakjes op het contactformulier aan te vinken

Als u het formulier invult om contact op te nemen met de Klantenservice van ResMed, verzamelt ResMed de volgende gegevens:
Als een gezondheidsprofessional of aankomend gezondheidsprofessional bent:

 • Identificatiegegevens: voornaam, achternaam;
 • Professionele gegevens: e-mailadres, functietitel;
 • Locatiegegevens: land;
 • Informatie die u deelt in het “berichtenveld” van uw verzoek: identificatiegegevens, professionele informatie, persoonlijke informatie, etc.

Het gebruik van deze gegevens is nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden. Het is daarom legitiem voor ResMed om gezondheidsprofessionals te beantwoorden, die graag meer vragen willen stellen aan ResMed. Bij het invullen van het contactformulier verzamelt ResMed uw e-mailadres om uw vraag via e-mail te beantwoorden. Echter, ResMed kan u ook meer informatie over haar producten en diensten sturen via uw professionele e-mail. Het gebruik van uw professionele e-mailadres in dit kader is gerechtvaardigd door de toestemming die u ResMed heeft gegeven om u de nieuwsbrief te sturen

Als u een patiënt of prospect bent:

 • Identification data: first name, last name, email address.
 • Information you may share in the “message” field of your request: identification data, health data, private information, etc.

Het gebruik van deze persoonlijke gegevens is nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden. Omdat u mogelijk gezondheidsgegevens – gevoelige gegevens – in het “berichtenveld” van het contactformulier invult, is het noodzakelijk dat ResMed uw toestemming heeft ontvangen, voordat uw verzoek beantwoord kan worden. Daarom wordt u boven de knop “Verzenden” geïnformeerd, dat door op “Verzenden” te klikken, u ook toestemming geeft tot het verwerken van uw gezondheidsgegevens door ResMed, om uw verzoek te beantwoorden.

Wanneer u het contactformulier invult, verzamelt ResMed uw e-mailadres om uw vraag via uw e-mailadres te beantwoorden. ResMed kan u echter ook verdere informatie over slaapapneu-therapie en/of ademhalingsaandoeningen rechtstreeks naar uw e-mailadres sturen. Het gebruik van uw e-mailadres in dit kader wordt echter gerechtvaardigd door de toestemming die u aan ResMed geeft door op de selectievakjes op het contactformulier te klikken. Wanneer u op de ReCaptcha “Ik ben geen robot” klikt, worden sommige van uw persoonlijke gegevens verzameld en gedeeld met Google. Om de formulieren op de website van ResMed adequaat te beveiligen tegen misbruik en spam, heeft ResMed besloten om de Google-dienst ReCaptcha te gebruiken. Deze controleert of de ingevoerde gegevens in de formulieren van ResMed daadwerkelijk door een mens zijn ingevoerd en niet door een geautomatiseerd programma. Om dit te bereiken analyseert ReCaptcha je gedrag door je persoonlijke gegevens te verwerken, namelijk je IP-adres, de duur van je aanwezigheid op de website, je muisbewegingen, etc.
Om het domein van uw e-mailadres dat u ons hebt verstrekt te valideren en te verifiëren, deelt ResMed het met Zoom Info.

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties aan te bieden via sociale netwerken en om gerichte advertenties over onze diensten weer te geven aan een relevant publiek, delen we e-mailadressen van gebruikers die hebben ingestemd met marketingcommunicatie met onze reclamepartners om een vergelijkbaar publiek te bereiken. U kunt zich hiervoor afmelden door te schrijven naar de onderstaande adressen.

Those responsible for the collection and use of your personal data at ResMed

De ResMed-entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens wordt de “Gegevensbeheerder” genoemd. Elke ResMed-entiteit heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die de gegevensbeheerder adviseert en ondersteunt om ervoor te zorgen dat deze uw persoonsgegevens op de juiste manier beschermt. De gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens is de volgende ResMed-entiteit:
ResMed (UK) Ltd., een naamloze vennootschap opgericht in Engeland (registratienummer 02863553) statutaire zetel Quad 1, First Floor, Becquerel Ave, Harwell Campus OX11 0RA Didcot, Verenigd Koninkrijk (+44 [0] 1235 862 997).

Naam, e-mailadres, telefoonnummer van de DPO voor het Verenigd Koninkrijk: Fieldfisher (Brussels) LLP, privacy@resmed.eu, +35312243777- Sector: Particulier – Subsector: Gezondheid.
Naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van de relevante Resmed-entiteit in Ierland:
ResMed Sensor Technologies Ltd, Termini, 3 Arkle Rd, Sandyford Business Park, Sandyford, Dublin 18, D18 T6T7, Ierland, +35312243777
Naam, e-mailadres, telefoonnummer van de DPO voor Ierland: Fieldfisher (Brussels) LLP, privacy@resmed.eu, +35312243777 – Sector: Particulier – Subsector: Gezondheid.

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens.

ResMed slaat uw persoonlijke gegevens (behalve gegevens verzameld via cookies of dergelijke technologieën) op afhankelijk van het doel van het verzamelen:

 • Contactverzoeken: ResMed bewaart uw persoonlijke gegevens voor zolang nodig voor de Toegestane Doeleinden in een speciale folder van de e-mail box van de Klantenservice van ResMed voor verwijdering;
 • Claims: als u verzoek afkomstig van het contactformulier als claim geïdentificeerd wordt, wordt het daarna in ons kwaliteitsbeheersysteem gedurende 15 jaar opgeslagen om te volgen hoe we het afgehandeld hebben;
 • E-mailen ResMed bewaart uw persoonlijke gegevens tot drie jaar na ons laatste contact.

Gegevens verzameld via cookies of dergelijke technologieën worden opgeslagen volgens de termijnen die u kunt vinden in ons Cookies-beleid.

Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden

We verkopen of leasen geen persoonlijke gegevens. We delen het alleen zoals opgesteld in deze privacyverklaring, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen:

 • Met alle Resmed-entiteiten of -vestigingen en ieder bedrijf dat onder haar controle valt.
 • Als alle of een gedeelte van de activiteiten van ResMed overgaan op een andere entiteit als resultaat van een fusie, een overdracht van activa of anders.

Op een gecontroleerde en veilige manier met derden, ons e-mailprogramma (Dot Digital), onze hostingprovider (AWS), ons Kwaliteitsbeheersysteem (Trackwise), het management van onze Klantenservice (Salesforce), onze tool voor e-mailverificatie en -validatie (Zoom Info) en onze partners voor sociale media en reclame (Meta). De genoemde verwerkers zijn contractueel verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken om die diensten te leveren waarom ResMed verzocht heeft;

 • Als we daartoe door wetgeving verplicht zijn of;
 • Als het nodig is voor een rechtszaak of een wettelijk erkend recht uit te voeren of verdedigen.

De overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EU.

ResMed geeft de voorkeur aan het gebruik van uw persoonlijke gegevens op het grondgebied van een Lidstaat van de Europese Unie of van ieder ander land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat zij voldoende bescherming bieden aan persoonlijke gegevens in het kader van de nationale wetgeving of geratificeerde internationale conventies.

Echter, zoals gespecificeerd in deel 4 hierboven, kan ResMed uw persoonlijke gegevens delen met haar entiteiten buiten de EU voor claimsbeheer en met haar externe serviceproviders, Sparta Systems, die het onderhoud van ons Kwaliteitsbeheersysteem (Trackwise).), Meta en Google zoals ResMed zijn ReCaptcha-service gebruikt, Zoom Info als hulpmiddel om het domein van het e-mailadres te verifiëren.

ResMed benadrukt dat deze toegang alleen mogelijk is als er voldoende controlemiddelen zijn geïmplementeerd om te zorgen dat de overdracht voldoet aan de gegevensbeschermingswetgeving. Zo implementeren we alle noodzakelijke controlemiddelen (bijvoorbeeld, de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, Google Privacy Shield certificering) om te zorgen dat iedere overdracht van persoonlijke gegevens aan serviceproviders buiten de EU aan de gegevensbeschermingswetgeving voldoet.

Gegevensveiligheid bij ResMed

We hanteren verschillende veiligheids- en privacymaatregelen om uw gegevens te beschermen en te voldoen aan de huidige gegevensbeschermingswetgeving.

ResMed heeft ook geverifieerd dat uw persoonlijke gegevens verzameld via ResMed.nl worden gehost op een beveiligd hostingcentrum in Europa, door verwerkers die zorgvuldig gekozen zijn en die alleen handelen volgens de instructies van ResMed

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die we nemen, moet u realiseren dat het onmogelijk is om absolute veiligheid te garanderen van gegevens die over het internet verstuurd worden. Als we bevestiging ontvangen dat uw persoonlijke gegevens gehackt zijn, zullen wij voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen inzake de melding van gegevensinbreuken.

Uw rechten in het kader van het gebruik van uw persoonlijke gegevens U heeft rechten over uw persoonlijke gegevens.

U heeft allereerst het recht van toegang, dat het recht omvat op toegang tot informatie om te begrijpen hoe ResMed uw persoonlijke gegevens verwerkt naast het recht om ResMed de opdracht te geven u te voorzien van een kopie van de persoonlijke gegevens die we van u hebben.

U kunt ook de opdracht geven om de persoonlijke gegevens die we in het systeem hebben onder de voorwaarden zoals hierboven vermeld, te verwijderen; dit is het recht op verwijdering van persoonlijke gegevens.

U kunt ons de opdracht geven om uw persoonlijke gegevens te corrigeren als u constateert dat deze niet juist zijn; dit is uw recht op het rectificeren van uw persoonlijke gegevens.

In bepaalde gevallen kunt u ons de opdracht geven om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te beschermen; dit is het recht op beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van ResMed van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden; dit is het recht op bezwaar tegen verwerking

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden op ieder moment door de afmeldinstructies te volgen die u kunt vinden in iedere marketing e-mail die u van ons ontvangt.

Als laatste, u heeft het recht om ResMed de opdracht te geven om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan u of direct aan een andere serviceprovider. Dit is het recht op overdracht van persoonlijke gegevens

Als u in Frankrijk woont, kunt u ook opdracht geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt bij uw overlijden.

Voor de rechten die u niet zelf kunt uitvoeren, verzoeken wij ook contact op te nemen met het gegevensbeschermingsteam van Resmed via privacy@resmed.eu. We zullen uw verzoek om uitoefening van uw rechten terstond inwilligen en we informeren u in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek over de te nemen actie.

Merk op dat wettelijke verplichtingen de uitoefening van uw rechten kan beperken. In dit geval houden we u hiervan op de hoogte.

Als u niet tevreden bent met onze reactie of als u een overtreding van specifieke lokale gegevensbeschermingswetgeving constateert, heeft u het recht om een klacht bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit van het land van verblijf, uw werklocatie of het land waar de overtreding plaats gevonden zou hebben.