Integriteit op het werk | ResMed Nederland

Ethiek & Naleving

Bij ResMed zijn eerlijkheid en ethiek deel van ons werk routine. Er is geen alternatief voor ethisch en integer zijn. Het is de conditio sine qua non– een onmisbaar element in elk bedrijf.

Integriteit op het werk

“ResMed handhaaft een effectief nalevingsprogramma in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en richtlijnen in de sector.

Ons nalevingsprogramma, dat is opgesteld door onze Raad van Bestuur in samenwerking met het senior management van ResMed, biedt medewerkers duidelijke richtlijnen, voorlichting en training, zodat ze op de juiste wijze hun weg kunnen vinden in de steeds complexere hedendaagse zorgomgeving”

Jim Ellis | Chief Compliance Officer

Globaal gedrags- en ethische code

Deze normen zijn vastgelegd in de gedrags- en ethische code van ResMed. Onze Globale gedrags- en ethische code en andere relevante beleidslijnen en procedures gelden voor iedereen die zakendoet namens ResMed en haar werkmaatschappijen.

Andere talen: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.

 

Interacties met professionele gezondheidszorgers

ResMed heeft een beleid over interacties met professionele gezondheidszorgers, dat specifieke richtlijnen biedt aan onze medewerkers over aanvaardbare praktijken op het gebied van marketing in het contact met zorgprofessionals. Het beleid van ResMed is in overeenstemming met de bepalingen in de onderstaande ethische codes van beroepsverenigingen van producenten van medische apparatuur:

Vragen stellen en nalevingskwesties melden

Het beantwoorden van vragen en zorgen over naleving heeft topprioriteit en wij nemen dergelijke verzoeken uiterst serieus. Het bedrijf zal de kwestie onmiddellijk onderzoeken en zo nodig disciplinaire maatregelen nemen en voorzorgen treffen om soortgelijk gedrag te corrigeren en te voorkomen.

  • Corporate Compliance Office: Vragen of zorgen kunnen rechtstreeks aan het Corporate Compliance Office worden gemeld via het volgende e-mailadres: EUcorporatecompliance@resmed.com.
  • Hotline voor Ethiek & Naleving: De Hotline voor Ethiek is een hulpmiddel waarmee personen hun zorgen over daadwerkelijk of mogelijk wangedrag kunnen melden. Deze is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar, waarbij zo nodig ook vertalers aanwezig zijn. Wanneer de lokale wetgeving dit toestaat, kunt u ervoor kiezen een anonieme melding te doen. Alle informatie die wordt ontvangen via de Hotline voor Ethiek zal vertrouwelijk worden behandeld, voor zover dit mogelijk en wettelijk toegestaan is.

U kunt de volgende methoden gebruiken voor het doen van een melding via de Hotline voor Ethiek:

  • Doe een online melding door u aan te melden bij ethicspoint.com.
  • Bel de gratis Hotline voor Ethiek op het volgende nummer:
Land Toegangsnummer
België Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 0-800-100-10

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Tsjechië Gratis internationaal telefoonnummer (ITFS-nummer)

Bel vanaf een buitenlijn het ITFS-nummer voor uw locatie 800-142-256

Denemarken Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 800-100-10

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Finland Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 08004186

Kies 800-620-6934 bij de Engelse prompt

Frankrijk Global Inbound Services (GIS)

Bel vanaf een buitenlijn het GIS-nummer voor uw locatie 0805-54-24-96

Duitsland Global Inbound Services (GIS)

Bel vanaf een buitenlijn het GIS-nummer voor uw locatie 0800-7243503

Griekenland Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 00-800-1311

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Italië Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 800-172-444

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Ierland Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 00-800-222-55288 (UIFN) /  1-800-550-000

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Nederland Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 0800-022-9111

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Noorwegen Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 800-190-11 / 800-199-11 (Amerikaanse militaire basissen)

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Polen Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 0-0-800-111-1111

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Portugal Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 800-800-128

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Zuid-Afrika Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 0-800-99-0123

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Spanje Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 900-99-0011

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Zweden Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 020-799-111

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Zwitserland Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 0-800-890011

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Oekraïne Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 0-800-502-886

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Verenigde Arabische Emiraten Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 8000-021 / 8000-555-66 (du) / 8000-061 (Leger/USO en mobiele telefoon)

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Verenigd Koninkrijk Directe toegang

Bel vanaf een buitenlijn het directe toegangsnummer voor uw locatie 0-800-89-0011

Na de Engelstalige boodschap toetst u 800-620-6934

Openbaarmaking

Afhankelijk van het land waarin wij actief zijn, maken wij onze interacties met zorgprofessionals en -organisaties bekend om te voldoen aan de lokale voorschriften.

Globale gedragscode van ResMed voor derden

ResMed streeft ernaar om zaken te doen volgens de strengste ethische zakelijke normen. Onze Globale gedragscode voor derden vermeldt wat ResMed verwacht van distributeurs, zakelijke partners, leveranciers, adviseurs en andere derden die producten en diensten van ResMed registreren, promoten, verkopen en op de markt brengen of op andere wijze interacties hebben met overheidsfunctionarissen, zorgprofessionals of anderen voor of namens ResMed.

Andere talen: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.