Onderzoek naar slaapgerelateerde stoornissen (SDB) | ResMed Nederland

Onderzoek naar Slaapgerelateerde Ademhalingsstoornissen (SDB)

Een steeds groter wordende hoeveelheid aan wetenschappelijk bewijs toont aan dat Slaapgerelateerde Ademhalingsstoornissen (SDB) een sterk negatief effect heeft op de algehele gezondheid. Door een sterke samenwerking met de wereldwijde medische gemeenschap, is ResMed gericht op:

  • Het vergroten van het bewustzijn van de gevaren van onbehandelde Slaapgerelateerde Ademhalingsstoornissen.
  • Het ondersteunen van onderzoek naar de correlatie van Slaapgerelateerde Ademhalingsstoornissen met andere gezondheidsrisico’s.
  • Het vinden van effectieve klinische oplossingen om de gezondheid en levens van SDB-patiënten te verbeteren.

ALASKA-onderzoek

Voortdurende behandeling met CPAP is belangrijk: CPAP zou de overlevingskansen van apneu-patiënten vergroten.

ALASKA is een onderzoek onder meer dan 480.000 patiënten, gebaseerd op een analyse van gegevens van het Franse nationale systeem voor gezondheidsgegevens (SNDS*)1,2

Onderzoek naar Obstructief Slaapapneu

behandeling-snurken

Narval CC

 

Er is steeds meer klinisch onderzoek dat de effectiviteit en naleving aantoont van Mandibulaire Repositieapparaten (MRA’s) bij het behandelen van Obstructief Slaapapneu en snurken.

*Système National des Données de Santé | SNDS – www.snds.gouv.fr

Narval CC is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met snurken of milde tot matige obstructieve slaapapneu (OSA). In gevallen van ernstige OSA is het geïndiceerd na falen van continue positieve luchtwegdruktherapie (CPAP), niet-naleving of weigering.

Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor relevante informatie met betrekking tot waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen voor en tijdens het gebruik van het product.

  1. Pépin, J.-L.; Bailly, S.; Rinder, P.; Adler, D.; Szeftel, D.; Malhotra, A.; Cistulli, P.A.; Benjafield, A.; Lavergne, F.; Josseran, A.; et al. CPAP Therapy Termination Rates by OSA Phenotype: A French Nationwide Database Analysis. J. Clin. Med. 2021, 10, 936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936 Retrospective analysis on 480 000 adult patients with CPAP therapy initiated from 2015 to end of 2016, identified in the French Health insurance claims database, and followed up until end of 2019
  2. Pépin JL, et al. Relationship between CPAP termination and all-cause mortality: a French nationwide database analysis, CHEST (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.02.013Retrospective analysis of 176 014 adult patients identified in the French health insurance claims database, who started PAP therapy between January 2015 and December 2016 and were followed up for 3 years