Niet-invasieve thuisbehandeling voor COPD: waarom en hoe? | ResMed Nederland

Voorschrijven niet-invasieve beademingstherapie thuis voor COPD

Meer informatie over recent onderzoek en bredere wetenschappelijke en klinische perspectieven op patiëntselectie en therapiebeheer.

Waarom COPD-patiënten thuis behandelen met NIB?

Recent bewijs geeft aan dat behandeling met NIB thuis, voordelen heeft voor COPD-patiënten met aanhoudende hypercapnie1-4

.

Verbeterde overleving

NIB thuis kan de overleving en de levenskwaliteit van patiënten met chronische stabiele hypercapnie1 verbeteren.

Improved-survival-icon

Verminderd risico op ziekenhuis(her)opname

Patiënten met aanhoudende hypercapnie behandeld met NIB thuis en zuurstoftherapie, hebben een lager risico op herhaalde ziekenhuisopname en overlijden dan patiënten die alleen met zuurstof worden behandeld2.

effective-treatment-healthcare-icon

Effectieve behandeling

De resultaten van de HOT-HMV-studie en een geassocieerde gezondheidseconomische analyse tonen aan dat zuurstoftherapie thuis en NIB thuis, beiden klinisch effectief en kostenefficiënt zijn2-4.

Wanneer moeten patiënten NIB voor thuis voorgeschreven krijgen?

De resultaten van recente klinische studies tonen het belang aan van het zorgvuldig evalueren van het patiëntfenotype, de timing en opstarten van NIB thuis. Zo kan bepaald worden wanneer de patiënt waarschijnlijk het meest baat heeft bij behandeling met deze therapie5.

Resultaten uit recent onderzoek

Gepubliceerde gegevens suggereren dat patiënten met chronische hypercapnische ademhalingsproblemen of aanhoudende hypercapnie, binnen 2-4 weken na een acute verslechtering de voordelen ervaren van niet-invasieve thuisbeademing1,2.

Stroomdiagram toont patiëntselectie voor NIB thuis gebaseerd op klinische onderzoeksgegevens1,2

Referenties:

* Deze instructievideo’s over het gebruik van NIB thuis zijn alleen voor gezondheidsprofessionals bestemd en zijn gebaseerd op de 2019 GAV-aanbevelingen, die op hun beurt weer op de literatuur en inbreng van ervaren ademhalingstherapeuten zijn gebaseerd. Het zorgprotocol blijft de verantwoordelijkheid van de behandelend arts en de apparaatinstellingen moeten afgestemd worden op de behoefte van iedere individuele patiënt.

  1. Köhnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P, et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:2177-2186.
  3. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)  with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of  COPD in the United Kingdom (UK). Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  1. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United States (US) Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  2. Murphy PB, Hart N. Home Non-Invasive Ventilation for COPD: How, Who and When? Arch Bronconeumol 2018;54:149-54.