Wettelijk en intellectueel eigendom | ResMed Nederland

Wettelijke disclaimers, handelsmerken en patenten

 

Wettelijke disclaimer

ResMed biedt deze website aan om te voorzien in algemene informatie. ResMed is niet verantwoordelijk voor enige fout, weglating, onjuiste voorstelling of onjuistheden op deze pagina’s.

Alle medische informatie wordt alleen als algemene informatie gegeven. Het is geen vervanging voor advies van een geregistreerd dokter of andere gezondheidsprofessionals.

Productinformatie moet ook gezien worden als algemene informatie. Het is geen vervanging voor gebruikershandleidingen of andere documentatie die bij ResMed producten worden meegeleverd en is ook geen vervanging voor een consult van een geregistreerde dokter of andere gezondheidsprofessionals.

De producten die op deze website worden beschreven zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. In het bijzonder, als er verschillende onderdeelnummers voor een product zijn, dan voldoen Europese producten aan de Verordening Medische Hulpmiddelen (VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83 / EG, Verordening (EG) nr.178 / 2002 en Verordening (EG) nr.1223 / 2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385 / EEG en 93/42 / EEG van de Raad) en de lokale voorschriften en zijn voorzien van een CE-merk. Producten zonder CE-merk mogen niet worden gedistribueerd in Europa.

Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving plaatsvinden.

In sommige landen zijn sommige of alle producten op deze website, alleen beschikbaar op doktersadvies.

ResMed sponsort geen websites van derden die gekoppeld zijn aan deze site.

De complete inhoud van deze website is onderhevig aan auteursrechteigendom van, of gelicentieerd door ResMed.

Alle rechten zijn voorbehouden, en ieder ongeautoriseerd kopiëren, opslag of reproductie in welke vorm dan ook, is strikt verboden door de auteursrechthebbende.

Door te klikken op een link en het downloaden van een producthandleiding van deze website, bevestigt u dat u dan wel een eindgebruiker van het desbetreffende product bent, een commerciële partner of een medische professional op zoek naar informatie over het product, met als doel de geschiktheid voor patiënten te beoordelen.

Het downloaden van dit materiaal door een organisatie (anders dan een commerciële partner van ResMed), die betrokken is bij de commerciële verkoop of andere handel in de beschreven producten, is strikt verboden.

 

ResMed handelsmerken

Activa, ActiveCell, Adapt SV, Aero-Click, Aerofix, ApneaLink, AutoScan, AutoSet, AutoSet Advantage, AutoSet CS, AutoSet Respond, AutoSet Spirit, AutoView, AutoVPAP, Boomerang, Breath-O-Prene, Breathe-O-Prene, ClimateLine, Elisée, EPR, Gecko, HumidAire, H3i Plus, H4i, H5i, MAP, Meridian, MinniPAP, Mirage, Mirage Activa, Mirage Kidsta, Mirage Liberty, Mirage Micro, Mirage Quattro, Mirage Swift, Mirage Vista, Moritz, Papillon, Pixi, Quattro, ResAlarm, ResCap, ResControl, ResLink, ResMed, ResMed Partners, ResScan, ResTraxx, ResView, S8, S8 AutoScore, S8 AutoSet Spirit, S8 AutoSet Vantage, S8 Compact, S8 Elite, S8 Escape, S8 Lightweight, S8 Prima, S9, S9 Auto 25, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, S9 Escape Auto, Silent Papillon, Sleep 4a Healthy Life, sleepVantage, SlimLine, Smart Data, SmartStart, SoftEdge, Spirit, Spring Air, Spring Air Technology, Stellar, Swift, Tango, TiControl, Traxx, Ultra Mirage, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Auto, VPAP Malibu, VPAP Tx, VS III, VS EasyFit, VSet, VS Integra, VS Serena, VS Ultra, zijn handelsmerken van ResMed Inc of haar dochterondernemingen

  • Cidex en Cidex Plus zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Corp
  • Embla en Embletta zijn handelsmerken Medcare
  • SmartMedia is een handelsmerk van Toshiba
  • Somnologica is een handelsmerk van Medcare
  • Velcro is een handelsmerk van Velcro Industries B.V.
  • Windows is of een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Cooperation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ResMed SCIP-verklaring

Als producent van medische apparaten en importeur op de EU-markt begrijpen ResMed Pty Ltd en al haar Europese kantoren (“ResMed”) de verplichting om te registreren bij de European Chemicals Agency (ECHA) en om de informatiestroom in de toeleveringsketen te faciliteren voor alle artikelen met SVHC’s op de kandidaatslijst met een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent. Alle SCIP-nummers en respectievelijke artikelen die ResMed verkoopt, kunnen in de onderstaande PDF gevonden worden.