Behandelingsopties voor snurken en obstructief slaapapneu | ResMed Nederland

Behandelingsopties voor snurken

ResMed heeft oplossingen voor keelsnurkers met en zonder obstructief slaapapneu, waaronder milde tot matige OSA en ernstigere vormen van OSA.

Keelsnurkers zonder slaapapneu

Uw patiënten vallen in deze categorie als ze getest zijn op slaapapneu en een Apneu-Hypopneu-Index (AHI) hebben van minder dan 5. Als u het AHI-niveau van uw patiënten niet weet, raden we aan een slaaptest uit te voeren, of hen te verwijzen naar een collega die dat kan. Door de slaapapneu van uw patiënt goed in te schatten, kunt u optimale behandelingskeuzes maken.
narval-cc-resmed-snurken-behandeling-orale-toepassing

ResMed is ervan overtuigd dat een Mandibulair Repositieapparaat (MRA), zoals de Narval CCTM1,2, één van de meest efficiënte behandelingsopties voor keelsnurken is. Deze orale toepassingen, die veel verschillende benamingen hebben – mandibulaire protrusieapparaten, intra-orale apparaten, orale toepassingen en Mandibulaire Repositieapparaten (MRA’s) – werken, doordat de onderkaak tijdens de slaap in een positie gehouden wordt, die het invallen van de luchtwegen beperkt en de ruimte achter de tong groter houdt om apneus en snurken te voorkomen.

Is uw patiënt een neussnurker? Dan wordt een MRA niet aanbevolen; deze lost het probleem van de patiënt niet op. We nodigen u uit om andere opties te onderzoeken zoals sprays. Contacteer een slaapvereninging voor aanbevelingen.

Keelsnurkers met milde tot matige OSA

Als de AHI van uw patiënten tussen de 5 en 30 valt, biedt ResMed zowel het Narval CC MRA, als een volledig assortiment CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-apparaten aan. MRA’s zijn een klinisch bewezen alternatief voor CPAP-therapie voor snurkers met milde tot matige OSA3,4,5. Deze worden eerder geaccepteerd, zodat gebruikers minder snel stoppen met de behandeling4. Bij regelmatig gebruik zijn ze bijna net zo effectief als CPAP in het terugbrengen van het AHI-niveau6.

Keelsnurkers met ernstige OSA

Als het AHI-niveau van uw patiënt hoger is dan 30, is waarschijnlijk het aanraden van PAP (Positive Airway Pressure)-therapie uw eerste keus. Er zijn verschillende typen PAP-therapie, waaronder:

  • APAP (Automatic Positive Airway Pressure)
  • CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
  • Bi-level-therapie

ResMed heeft een volledig assortiment aan maskers, apparaten en accessoires om PAP-therapie zo comfortabel en comfortabel mogelijk te maken.

Sommige mensen hebben moeite te wennen aan PAP-therapie. Als naleving van de therapie een probleem is, kunt u er wellicht voor kiezen een MRA voor te schrijven. Uit het grootste onderzoek in meerdere klinieken bleek dat gebruikers met ernstige OSA die regelmatig hun Narval CC droegen net zo snel hun AHI-niveau met 50% verminderden als dragers met milde tot matige OSA1.

Andere opties om te stoppen met snurken zijn opereren en radiofrequentiebehandeling.

Klinische resultaten voor
Narval CC:
het ORCADES onderzoek

Het evalueren van de werking en naleving van de behandeling met het Narval CC MRA. Dat is het doel van het ORCADES onderzoek: Het grootste onderzoek in meerdere klinieken onder patiënten met Obstructief Slaapapneu-Hypopneusyndroom (OSAHS) die worden behandeld met een op maat gemaakt MRA. Het lopende onderzoek volgt 369 patiënten gedurende een periode van 5 jaar1. 158 patiënten – 43% van de onderzoeksdeelnemers – hebben ernstig OSAHS (AHI>30).

Referenties:

* ASV-therapie is gecontra-indiceerd bij patiënten met chronisch symptomatisch hartfalen (NYHA 2-4) met verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF ≤ 45%) en matige tot ernstige overheersende centrale slaapapneu.

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Lim et al. Oral appliances for OSA. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. 
  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines.
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European).
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France).
  4. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6.