Duurzaamheid vormt de kern van onze activiteiten en productielocaties | ResMed Nederland

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Afbeelding van duurzaamheid in een cirkel, verlicht door een gloeilamp

We laten ons leiden door een efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen. Deze is de basisprincipe voor al de activiteiten op onze productielocaties.

Door minder te gebruiken om meer waarde te leveren, respecteren we de grenzen van de natuurlijke grondstoffen, minimaliseren we afval en verlagen we zo systematisch onze kosten.

Energie

Verbetering van de energie-efficiëntiewaarde met 5% in de afgelopen 3 jaar

Onze energie-efficiëntiewaarde is verbeterd door wijzigingen in onze productieapparatuur en ons productieproces. Dit omvat onder meer het toevoegen van nieuwe ‘lean’ procesapparatuur, zoals robot-ontvormers en transportsystemen, die zorgen voor een hogere productiviteit en een betere energie-efficiëntie. Verbeteringen aan de gebouwinstallaties en upgrades van het verlichtingssysteem dragen ook bij aan het verbeteren van het basisenergieverbruik en de energie-efficiëntie van onze locaties.

We streven ernaar om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen door efficiëntere activiteiten op onze locaties en het gebruik van hernieuwbare energie. In ons hoofdkantoor in San Diego en onze vestiging in Sydney zijn fotovoltaïsche zonne-energiesystemen geïnstalleerd, wat een totale productie van 200 MWh per jaar oplevert.

Commerciële gebouwen met blauwe lucht en boombladeren

Water

Elke dag van de week verspilling voorkomen

Hoewel het waterverbruik in onze productieprocessen verwaarloosbaar is, blijven we zoeken naar manieren om verspilling van water te voorkomen in onze gebouwen en kantoorruimtes. We richten ons vooral op het gebruik van waterefficiënte apparaten, zoals straalregelaars om de waterstroom te verminderen, toiletten met een laag debiet en sensorkranen in toiletruimtes.

Op onze ultramoderne locatie van 12 hectare in Sydney vangen we al het regenwater op van daken en harde oppervlakken en voeren we dit af naar vijvers ter plaatsen. Apparaten om regenwatervervuiling tegen te gaan en biofilters zorgen ervoor dat de waterkwaliteit van de vijvers op peil blijft, zodat deze kunnen dienen als habitat voor inheemse flora en fauna, en als irrigatiebron voor inheemse flora op de campus.

Foto van oceaangolven met een blauwe lucht, gemaakt vanuit het water

Papier

Ruim 40% minder papierverbruik per medewerker sinds 2018

Door digitale technologie toe te passen om veel van onze processen te stroomlijnen, helpt dit ons ook om ons papierverbruik aanzienlijk te verminderen.

Andere gemeenschappelijke initiatieven om het papierverbruik terug te dringen is het gebruik van een gecentraliseerd printsysteem en een grotere inzet van elektronische middelen voor interne communicatie. Op onze belangrijkste vestigingen is ook een vernieuwing van het printerpark doorgevoerd, met energiezuinigere printers en een ‘swipe-release’-functie om onnodig printen tot een minimum te beperken.

Afbeelding van gerecycled papier

Afval

We recycleren 70% van het afval van onze activiteiten.

We streven ernaar zo efficiënt mogelijk te zijn door het maximale te halen uit de grondstoffen die we gebruiken en manieren te vinden om het afval dat we produceren te hergebruiken of te recycleren. Of andere bedrijven te vinden die dit voor ons kunnen.

Al onze productielocaties en kantoren sorteren recycleerbaar afval voor verwijdering. We hebben een recyclingpercentage van 70% bereikt en vinden voortdurend nieuwe manieren om zoveel mogelijk te voorkomen dat afval op de stortplaats terechtkomt. Doorlopende activiteiten omvatten onder meer:

  • Verbeteren van het productontwerp om restmateriaal en verpakkingsafval tijdens het productieproces verder te verminderen.
  • Aanbieden en stimuleren van sorteren op de productievloer en in het kantoor.
  • Op onze productielocatie in Sydney wordt al het droge afval dat niet kan worden hergebruikt of gerecycleerd, afgevoerd om te worden omgezet in brandstof.
Afbeelding van gerecyclede plastic flessen