Ontdek meer over het toezicht op de toeleveringsketen bij ResMed | ResMed Nederland

Supply Chain

Luchtfoto van vrachtschip met goederen

We hebben onze verwachtingen ten aanzien van de milieuprestaties van onze leveranciers vastgelegd in de leveranciershandleiding van ResMed.

We belonen leveranciers via ons beoordelingssysteem als ze volgens een gecertificeerde milieunorm (bijv. ISO 14001) werken.

Onze regelmatige kwaliteitscontrole van leveranciersfaciliteiten omvat observaties over milieuprestaties.

Van onze leveranciers verwachten wij onder andere het volgende:

Afbeelding van een medaille met een vinkje

Het bijhouden en bekendmaken van actuele, traceerbare informatie voor elk afzonderlijk (homogeen) materiaal, zoals vereist.

Afbeelding van een medaille met een vinkje

Naleving van de EuropeanRestriction of Hazardous Substances (RoHS)-richtlijn (beperking van gevaarlijke stoffen). De RoHS-status wordt bevestigd als onderdeel van het goedkeuringsproces voor alle nieuwe componenten en wijzigingen aan bestaande componenten.

Afbeelding van een medaille met een vinkje

Levering van pre-RoHS originele of, waar nodig, alternatieve RoHS-conforme onderdelen.

Afbeelding van een medaille met een vinkje

Naleving van de vereisten van Health Canada betreffende de bekendmaking van de aanwezigheid van DEHP (gevonden in flexibel PVC) of BPA (gevonden in polycarbonaat).

Afbeelding van een medaille met een vinkje

Naleving van de EU-verordening uit 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor zeer zorgwekkende stoffen.