Gezondheidsgegevens van patiënten helpt de kwaliteit van leven te verbeteren | ResMed Nederland

Gezondheidsgegevens van patiënten helpt de kwaliteit van leven te verbeteren

Gezondheidsgegevens van patiënten zijn krachtig in de snel evoluerende digitale omgeving van de gezondheidszorg. Het zorgt voor transformaties op het gebied van veiligheid, kwaliteit en productprestaties die op geen enkele andere manier konden worden bereikt.

Gezondheidsgegevens van patiënten hebben waarschijnlijk de kwaliteit van uw leven verbeterd. Misschien heeft het bijgedragen aan het veiliger of effectiever maken van een behandeling. Misschien heeft het u in staat gesteld een afspraak op afstand bij te wonen toen u uw huis niet wilde verlaten of heeft u een voorschrift online aangevraagd. Misschien gebruikt u het om uw gezondheid via uw smartphone in de gaten te houden, of heeft u voordeel van betere zorg door medisch personeel toegang tot uw patiëntgegevens te bieden 

Het is duidelijk dat inzicht in gezondheidsgegevens van patiënten voordelen heeft, maar het roept ook vragen op. Hoe wordt gezorgd voor de veiligheid? Hoe is uw privacy beschermd? Hoe is de toegang en analyse geregeld? En door wie? En hoe kunt u zeker zijn dat deze activiteiten op het gebied van gegevens echt in het voordeel zijn van patiënten zoals u, nu en in de toekomst?  

Hoe gezondheidsgegevens van patiënten de patiëntzorg kunnen verbeteren

Gezondheidsgegevens van patiënten is een krachtig middel in een snel ontwikkelende gezondheidszorgomgeving. Het stimuleert transformaties in veiligheid, kwaliteit en productprestaties, die niet op een andere manier gerealiseerd hadden kunnen worden. Concepten zoals online consultaties, volgen op afstand en gedeelde digitale medische gegevens zijn zo vanuit sciencefiction het alledaagse leven in gestapt. In Europa verplicht de MDR (Medical Device Regulation) fabrikanten van medische apparaten om gegevens tijdens de levensduur van het apparaat te verzamelen, vast te leggen en te analyseren om de continue verbetering van de kwaliteit, bruikbaarheid, veiligheid en prestaties te stimuleren 

Bij ResMed zetten we ons in voor hoge standaarden in de naleving van regelgeving, gegevensveiligheid en de privacy van de patiënt. We willen transparant zijn over hoe we gezondheidsgegevens van patiënten verzamelen, opslaan, gebruiken en beschermen. En willen dat u begrijpt waarom gezondheidsgegevens van patiënten voor ons allemaal zo belangrijk zijn. 

Actuele gezondheidsgegevens van patiënten, verzameld van apparaten, zijn samen met klinisch onderzoek de belangrijkste aanjager van transformatie van de gezondheidszorg. En net als klinisch onderzoek zijn de gegevens onderhevig aan strikte regelgeving en standaarden die ResMed met trots nastreeft. Om uw gegevens veilig te houden implementeren we strikte veiligheids- en privacy-protocollen en voldoen we aan de relevante regelgeving en onafhankelijke, toonaangevende standaarden. We volgen de werkelijke prestaties van onze apparaten en oplossingen om te zorgen voor de kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid. We gebruiken digitale technologieën om responsieve zorg, goede resultaten en positieve ervaringen te bevorderen en innovatie en patiëntzorg sneller te verbeteren. 

Betere gegevens, betere zorg

In het voorbeeld van slaapapneu gebruikt slechts 52% van de mensen die beginnen met CPAP-therapie het nog na drie jaar1. Dat is slecht nieuws voor de 48% van de mensen die stoppen met de behandeling: zij hebben CPAP voorgeschreven gekregen omdat zij het nodig hebben. Onbehandelde slaapapneu geeft een risico op ernstige gezondheidsproblemen en heeft invloed op uw relaties2, energieniveau en stemming3.

Kunnen gezondheidsgegevens van patiënten ervoor zorgen dat meer mensen CPAP-therapie blijven gebruiken? Het antwoord is ‘ja’, zolang genoeg mensen blijven deelnemen. Gegevens van een persoon kunnen artsen helpen om de juiste zorg aan die persoon te verlenen. Gegevens van tienduizenden mensen kunnen bedrijven helpen betere producten en oplossingen te ontwerpen die de zorgkwaliteit voor iedereen verbetert.

Door werkelijke gegevens van CPAP-apparaten en niet-levensondersteunende beademingstoestellen te verzamelen, kan ResMed begrijpen hoe mensen hun therapie ervaren en omgaan met hun ziekte. Dat betekent dat we in staat zijn apparaten te ontwerpen die betere technische prestaties, bruikbaarheid en functionaliteit bieden, wat zorgt voor een betere patiëntervaring en kan helpen bij het volhouden van de therapie op de lange termijn. Voor u kan het betekenen dat u zich blijer voelt en meer energie hebt om de dingen te doen waar u van houdt.  

Uw gezondheidsgegevens kunnen u ook helpen om van een betere kwaliteit van zorg te genieten. AirView, ResMed’s oplossing voor het volgen op afstand, biedt uw zorgverlener toegang tot gezondheidsgegevens van uw therapieapparaat, de apparaatinstellingen kunnen worden aangepast* en problemen die ontstaan kunnen worden opgelost. Als zij een probleem identificeren, kunnen zij ervoor zorgen dat u snel de juiste behandeling en ondersteuning krijgt.  

Hoe verzamelen we uw gezondheidsgegevens in Europa?

Hoe veilig zijn uw gezondheidsgegevens?

Het versleutelen van patiëntgegevens tijdens iedere fase van het proces, vanaf het moment dat ze verzonden worden vanaf uw apparaat naar de hostingprovider van de gezondheidsgegevens.

We zijn erop gericht om uw gezondheidsgegevens veilig te bewaren en om uw vertrouwelijke informatie te beschermen. We doen dat op vijf manieren:

Het versleutelen van patiëntgegevens tijdens iedere fase van het proces, vanaf het moment dat ze verzonden worden vanaf uw apparaat naar de hosting provider van de gezondheidsgegevens.

Het implementeren van technische en organisatorische maatregelen, om te zorgen voor gegevensveiligheid op ieder moment.

Het zorgen dat er strikte juridische contracten zijn, voordat er enige gegevens worden overgedragen of geraadpleegd.

Het gebruiken van een onafhankelijk beoordelingsproces, om te zorgen dat ons gebruik van patiëntgegevens juist is. In 2021 heeft ResMed een dubbele HDS/ISO 27001-certificering behaald voor AirView en myAir om onze focus op het veilig verwerken en hosten van gegevens te demonstreren. De certificeringsstandaarden, die zijn geverifieerd door onafhankelijke auditeurs, zorgen er ook voor dat onze teams en systemen werken volgens de hoogste standaarden.

Het samenwerken met de beste providers en datacenters die onze hoge standaarden op het gebied van gegevensbescherming, veiligheid, privacy en toegangscontrole delen. Hierdoor kunnen we nieuwe digitale technologieën gebruiken om continue de patiëntzorg, productkwaliteit en prestaties te verbeteren en waarde voor onze klanten te creëren.

Raadpleeg de gebruikersgids voor relevante informatie betreffende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die moeten worden overwogen voor en tijdens gebruik van het product.

  1. Pépin J-L, Bailly S, Rinder P, Adler D, Szeftel D, Malhotra A, Cistulli PA, Benjafield A, Lavergne F, Josseran A, Tamisier R, Hornus P, on behalf of the medXcloud Group. CPAP Therapy Termination Rates by OSA Phenotype: A French Nationwide Database Analysis. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(5):936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936
  2. Cho, Wook J., and Jeanne F. Duffy. Sleep, Sleep Disorders, and Sexual Dysfunction. World J Mens Health,37(3): 261–275.
  3. Osman, Amal M., et al. Obstructive Sleep Apnea: Current Perspectives. Nature and Science of Sleep, 2018. 10: 21–34.

*Wanneer de functionaliteit beschikbaar is