Woordenlijst | afkortingen en betekenis | ResMed Nederland

Woordenlijst

Onze woordenlijst bevat vocabulaire die vaak wordt gebruikt om te praten over producten en functies op onze site en aspecten van onze service.

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

A

 

AAV (Anti-Asphyxia Valve)

De AVV is een veiligheidsfunctie van alle volgelaatsmaskers van ResMed. Als het therapie-apparaat ongeacht welke reden stopt met het leveren van lucht (bv. een stroomstoring), zorgt de AVV ervoor dat u verse lucht uit de kamer kunt inademen, in plaats van de uitgeademde lucht in uw masker.

 

Ademhalingssysteem

Het ademhalingssysteem bestaat uit alle organen in uw lichamen die u helpen te ademen. Het bestaat uit de bovenste en onderste luchtwegen. Zie ook: Bovenste luchtwegen; Onderste luchtwegen.

 

Ademhalingssnelheid

Refereert aan de ademhalingsfrequentie, gemeten als het aantal ademhalingen per minuut.

 

Afdichting (of goede afdichting)

Uw masker moet zorgen voor goede afdichting op uw gezicht om de therapie ten volle te benutten. Een goede afdichting betekent dat de geleverde luchtdruk gelijkmatig en comfortabel verdeeld wordt. U weet dat de afdichting goed is als uw masker stevig voelt, maar niet strak op uw gezicht zit. Als u lucht hoort of voelt ontsnappen (lekken), is uw masker niet goed afgedicht. (Controleer dat u het juiste maskertype voor uw gezicht heeft, dat u de juiste maat heeft en dat uw masker juist zit.)

 

AHI (Apneu – Hypopneu Index)

AHI wordt gemeten tijdens een slaaponderzoek een refereert aan het aantal apneus en hypopneus dat u per uur heeft. Zie ook: Apneu; Hypopneu.

 

APAP (Automatic Positive Airway Pressure)

Terwijl CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-therapie lucht levert met een vaste druk, levert APAP een therapie waarbij de druk automatisch verandert tijdens de nacht (gebaseerd op uw behoefte) om alleen de minimale druk te leveren die op een bepaald moment nodig is. Dit betekent dat het apparaat de druk alleen verhoogt als u dat nodig heeft. De APAP-therapie wordt geleverd via ons assortiment AutoSet™-apparaten. Zie ook: CPAP; AutoSet.

 

Apneu

“Apneu” betekent letterlijk “geen adem” of “stoppen met ademen” voor 10 seconden of langer tijdens het slapen. Zie ook: Slaapapneu; Obstructief Slaapapneu (OSA); Centraal Slaapapneu (CSA); Gemengde apneu.

 

ASV (Adaptive Servo-Ventilation)

ASV is een type PAP-therapie dat een aantal centrale ademhalingsstoornissen behandelt, waaronder periodiek ademen zoals Cheyne-Stokes-Ademhaling (CSA). Centrale ademhalingsstoornissen treden op als het automatisch ademen door het lichaam gestopt is hoewel uw luchtwegen open zijn. Zie ook: Apneu; Centraal Slaapapneu; periodiek ademen; Cheyne-Stokes-Ademhaling (CSA).

 

AutoSet™

AutoSet™ is de naam van de APAP-technologie van ResMed, waarbij de geleverde therapiedruk aangepast wordt aan uw behoefte (per uur, per nacht en van seizoen tot seizoen). Dit om de ideale, laagste therapiedruk te leveren.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

B

 

Beademing

Refereert aan het proces van lucht in en uit de longen te krijgen. Dit wordt of spontaan gedaan, via de automatische actie van het ademen, of mechanisch, met de hulp van een beademingsapparaat. Met een beademingsapparaat komt lucht niet-invasief (via een masker dat u over uw neus en/of mond draagt) de longen binnen, of invasief (via een tracheostoma) voor dat deze weer afgevoerd wordt. Zie ook: Invasieve beademing; niet-invasieve beademing; tracheostoma.

 

Bevochtiging/Bevochtiger

Tijdens positieve luchtwegdruktherapie wordt de lucht die u via het apparaat inademt verwarmd door bevochtiging. Hiermee zorgt u dat u geen droge neus of keel krijgt, uw luchtwegen vochtig houdt (zo dat deze niet uitdrogen) en het helpt bij het dichthouden van uw mond terwijl u slaapt. Het gebruik van een bevochtiger kan een positief verschil maken voor uw therapiecomfort en -ervaring. De bevochtigingstechnologie van ResMed heet Climate Control. Zie ook: Climate Control.

 

Bi-level Therapie

Terwijl CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-therapie lucht levert met een vaste druk, levert Bi-leveltherapie druk op twee niveaus:

• Een hogere druk bij het inademen.

• Een lagere druk bij het uitademen.

Dit maakt het uitademen tegen de luchtdruk in, gemakkelijker. De Bi-level therapie wordt geleverd via ons assortiment VPAP-apparaten. Zie ook: VPAP; CPAP.

 

BMI (Body Mass Index)

Aan de hand van uw lengte en gewicht wordt uw BMI berekend om te beoordelen of u op uw ideale gewicht zit, of onder- of overgewicht hebt, voor uw geslacht en lengte.

 

Borstkaswandaandoening

Een borstkaswandaandoening tast de verbinding tussen de spieren en de botten rond de ribbenkast en het ademhalingssysteem aan (dus de organen in uw lichaam die u helpen te ademen).

 

Bovenste luchtwegen

De bovenste luchtwegen bestaan uit de neus, de keel en het strottenhoofd. Zie ook: Onderste luchtwegen; ademhalingssysteem

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

C

 

Climate Control

Dit is de naam van de bevochtigingstechnologie van ResMed. Climate Controle is een comfortabel bevochtigingssysteem dat condensvorming voorkomt, zonder in te boeten op bevochtiging. Door een ClimateLine™ verwarmde slang met uw climatcontrolsysteem te gebruiken, kunt u ook de lucht in de slang warm houden tijdens de nacht. Vochtigheid en temperatuur worden gelijkmatig gehouden, zelfs als de omgevingsomstandigheden veranderen. Om Climate Controle te activeren heeft u een Airsense 10 of Aircurve 10 therapie-apparaat inclusief Humidair bevochtiger en Climate Line Air verwarmde slang nodig. Zie ook: Bevochtiging; condensvorming.

 

CompSA (Complexe slaapapneu)

Complexe slaapapneu is een vorm van slaapapneu waarbij centrale apneus blijven aanhouden (of ontstaan) tijdens pogingen om obstructieve apneus met CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) of Bi-level therapie te behandelen. Zie ook: Apneu; obstructief slaapapneu; CPAP; Bi-level.

 

Condensvorming

Condensvorming refereert aan de waterdruppels of vocht in de slang of het masker. Als uw slaapkamer ‘s nachts te koud wordt, houdt de lucht minder vocht vast en dat zorgt voor condensatie in de slang. Dit kan problemen bij de PAP-therapie veroorzaken. Door een bevochtigingsoplossing te gebruiken, zoals Climate Controle van ResMed, kan condensvorming geminimaliseerd worden.

Zie ook: Bevochtiging; Climate Controle.

 

CO2 uitwassen

Tijdens normaal ademen ademt u zuurstof in en ademt u koolstofdioxide uit (of CO2). Maar als u een therapiemasker draagt, kan er CO2 achterblijven in het masker, dus alle maskers moeten een functie hebben om CO2 in het masker ‘uit te wassen’, om te voorkomen dat u er te veel van inademt.

 

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

COPD is een longziekte die na verloop van tijd ontstaat, vooral veroorzaakt door roken, luchtvervuiling, chemische dampen of stof.

 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

CPAP is een type therapie waarbij perslucht op een vastgestelde druk geleverd wordt tijdens de nacht om uw luchtwegen open te houden, zodat u niet stopt met ademen in uw slaap (een apneu). Dit is geschikt voor het behandelen van Obstructief Slaapapneu (OSA). Zie ook: Apneu; slaapapneu; Obstructief Slaapapneu (OSA); APAP; VPAP.

 

CSA (Centraal Slaapapneu)

Hoewel sommige slaapapneus worden veroorzaakt door een blokkade (of obstructie) in uw bovenste luchtwegen, treedt Centraal Slaapapneu op als uw ademhaling stopt maar uw luchtweg open is (niet geblokkeerd). Hoewel de luchtweg open is, stop de automatische actie van het ademen omdat de communicatie tussen het brein en het lichaam is verbroken. Zie ook: Apneu; Obstructief Slaapapneu (OSA).

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

D

Druk

Therapie-apparaten meten de kracht van de lucht die aan u geleverd wordt in drukeenheden (bv. centimeter water of cm H2O). Bijvoorbeeld, als uw zorgverlener een therapiedruk van 8 cm H2O voorschrijft, dan is dat de kracht van de lucht die nodig is om uw luchtwegen open te houden, om apneus te vermijden of te minimaliseren. Zie ook: Therapiedruk.

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

E

 

Easy-Breathe-technologie

Dit is de naam van de soepele luchtleveringstechnologie van ResMed, die uw natuurlijke ademhalingspatroon op intelligente wijze nabootst. Het is uitgerust met de Easy-Breathe-motor, die het geluid van het apparaat verminderd tot een fluistering, zodat de slaapomgeving van u (en uw partner) stil en rustgevend is.

 

EPR (Expiratory Pressure Relief)

EPR is een functie op de slaaptherapie-apparaten van ResMed die langzaam de druk vermindert als u uitademt. Dit maakt het uitademen, tegen de luchtdruk in, gemakkelijker.

 

Extreme vermoeidheid overdag (EVO)

EVO is een aandoening waarbij u zich constant moe voelt overdag, en over het algemeen geen energie hebt, hoewel u het idee hebt dat u genoeg slaap hebt gehad.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

G

 

Gebeurtenis

Dit is een term die gebruikt wordt om een geval van apneu of hypopneu aan te duiden.

Zie ook: Apneu, hypopneu.

 

Gebruik

Gebruik refereert aan de tijd dat u het apparaat gebruikt voor therapie. Dit kan worden gebruikt om te beoordelen of u de therapie goed naleeft. Zie ook: Naleving.

 

Geleid geluid

Refereert aan het geluid dat door de therapie-apparatuur gemaakt wordt – het geluid dat u wellicht in de slang hoort. Zie ook: Uitgestraald geluid.

 

Gemengde apneu

Dit is een mengsel van zowel Obstructief Slaapapneu, waarbij er een blokkade (of obstructie) in de bovenste luchtwegen is, en Centraal Slaapapneu, waarbij er geen moeite gedaan wordt om te ademen. Zie ook: Centraal Slaapapneu (CSA); Obstructief Slaapapneu (OSA); Bovenste luchtwegen

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

H

 

Hartslag

Refereert aan het aantal hartslagen gedurende 60 seconden. Uw hartslag kan gemeten worden door een oximeter. Zie ook: Oximeter.

 

Hypopneu

Hypopneu is gedeeltelijke blokkade van de luchtwegen. Tijdens een hypopneu is de luchtstroom minimaal 50% minder dan bij normale ademhaling, waarbij de gedeeltelijke obstructie van de luchtwegen 10 seconden of langer duurt.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

I

 

Inhalatie

Refereert aan het inademen, spontaan (automatisch) of mechanisch (met de hulp van een therapie-apparaat of beademingsapparaat).

 

Inhalatiedruk

Refereert aan de druk de geleverd wordt tijdens het inademen. Zie ook: Inhalatie; druk.

 

Inhalatietijd (Ih)

Refereert aan de tijdsduur (in seconden) van het inademen (dus hoelang het duurt voordat de lucht uw longen instroomt). Zie ook: TiControl.

 

Insteltijd; Ramp

Zie: Ramp.

 

Intranasaalmaskers

Intranasaalmaskers zijn een type masker dat gebruikt wordt bij positieve luchtwegdruktherapie. De neuskussens bevinden zich bij de ingang van de neus en dichten zacht de neusgaten af. Deze maskers hebben minimaal contact met uw gezicht en zijn minder opvallend dan neusmaskers of vogelaatsmaskers. Zie ook: Neusmaskers; Volgelaatsmaskers.

 

Intubatie

Een medische procedure waarbij een buisje wordt ingebracht in uw keel om te beademen. Zie ook: Invasieve beademing.

 

Invasieve beademing; invasieve therapie

Refereert aan een methode van beademing waarbij er iets in uw lichaam wordt gebracht om u te helpen ademen. Dit kan via intubatie (waarbij een buisje wordt ingebracht in uw keel), of een tracheotomie (waarbij er een incisie wordt gemaakt in uw keel). Bij niet-invasieve beademing, daarentegen, hoeft er niets in uw lichaam worden ingebracht om u van lucht te voorzien. In plaats daarvan wordt er lucht geleverd via een masker dat u over uw neus en/of mond gebruikt.

Zie ook: Tracheotomie; Intubatie; Niet-invasieve beademing.

 

Intelligent Volume-Assured Pressure Support (iVAPS)

iVaps is een therapiemodus met volumegarantie waarmee sommige beademingsapparaten van ResMed zijn uitgerust. Om te zorgen dat u de juiste hoeveelheid lucht krijgt voor uw therapie, volgt iVAPS op een intelligente manier of er lucht in of uit uw longen stroomt, de hoeveelheid lucht die er doorstroomt en hoeveel lucht u nodig hebt voor uw volgende ademhaling. Zie ook: Volume.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

L

 

Latexvrij

Alle maskers van ResMed zijn latexvrij.

 

Lek; lekken; lucht lekken of ernstig lek

Een lek refereert aan het ontsnappen (of lekken) van lucht uit uw masker vanwege belemmeringen, zoals het niet goed reinigen van het masker na gebruik, een verkeerde maat masker, het niet juist assembleren of opzetten van het masker, of als het masker versleten is en vervangen moet worden.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

M

 

Minuut-volume

Refereert aan het volume lucht dat ingeademd (of uitgeademd) wordt in 60 seconden.

 

Mondlek

Refereert aan het ontsnappen (of lekken) van lucht uit uw mond tijdens positieve luchtdruktherapie. Dit treedt op als u door u mond ademt in plaats van door uw neus, terwijl uw mond niet bedekt is met een therapiemasker.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

N

 

Naleving

Dit is een term om te beschrijven hoe goed u het aanbevolen gebruik van uw therapie volgt. Als u de therapie naleeft, betekent dit dat u het gebruikt zoals aanbevolen, om van de voordelen van de therapie te genieten. Als u de therapie niet naleeft, betekent dit dat u het niet gebruikt zoals aanbevolen, om van de voordelen van de therapie te genieten.

 

Neusmaskers

Neusmaskers zijn een type maskers dat gebruikt wordt bij positieve luchtwegdruktherapie. Neusmaskers bedekken alleen uw neus. Zie ook: Intranasaalmaskers; Volgelaatsmaskers.

 

Niet-invasieve beademing (NIB)

NIB is een niet-invasieve manier om u te helpen ademen. Bij NIB wordt er perslucht geleverd door een klein apparaat dat op uw nachtkastje staat naar een masker dat u op uw gezicht draagt. Er is geen operatie vereist en er hoeft geen apparatuur in uw lichaam te worden ingebracht. Zie ook: Invasieve beademing.

 

Niet-REM-slaap

De slaapcyclus bestaat uit twee terugkerende slaapstadia: REM (Rapid Eye Movement) en NREM (Non-Rapid Eye Movement). Beide fases zijn belangrijk voor verschillende functies in ons lichaam. Zie ook: REM.

 

(NPPV) Non-Invasive Positive Pressure Ventilation

Ook bekend als Niet-Invasieve Beademing. Zie ook: Niet-Invasieve Beademing (NIB).

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

O

 

Onderste luchtwegen

Het ademhalingssysteem bestaat uit alle organen in uw lichamen die u helpen te ademen. De onderste luchtwegen bestaan uit de luchtpijp en de longen. De onderste luchtwegen worden beschermt door de borstkas, waar zich ook het hart bevindt. Zie ook: Bovenste luchtwegen; Ademhalingssysteem.

 

OSA (Obstructief Slaapapneu)

OSA is het meest voorkomende type SGA (slaapgerelateerde ademhalingsaandoeningen). Bij OSA treedt er een apneu of hypopneu op door een complete of gedeeltelijke blokkade (of obstructie) in de bovenste luchtwegen. Zie ook: Apneu; SGA; bovenste luchtweg; hypopneu.

 

Oxymeter

Een oxymeter is een kleine sensor die op uw vingertop geklemd wordt om uw hartslag en zuurstofsaturatie te meten. Het wordt normaal gebruikt met slaaptestapparaat voor thuis zoals de ApneaLink Air van ResMed. Zie ook: Hartslag; zuurstofsaturatie.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

P

 

Periodiek ademen

Periodiek ademen beschrijft een instabiel ademhalingspatroon tijdens de nacht. Bij periodiek ademen heeft u periodes tijdens de ademhalingscyclus waarbij de ademhaling dan diep is en dan weer oppervlakkig, wat kan leiden tot centraal apneu (waarbij u langer dan 10 seconden stopt met ademen) ook al zijn uw luchtwegen niet geblokkeerd. Zie ook: Apneu; Centraal Slaapapneu (CSA).

 

Polysomnografie (PSG)

Dit is een test om slaap te volgen. De meting van een PSG kan gebruikt worden om de kwaliteit van uw slaap en de kans dat u een slaapstoornis heeft te beoordelen.

 

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

R

 

Ramp

Ramp (spreek uit als remp) is ontworpen om therapie comfortabeler te maken en maakt therapie elke nacht makkelijker. Uw PAP-apparaat begint hierbij met een lagere druk dan voorgeschreven en verhoogt de druk langzaam naar de voorgeschreven druk, als ware een schans. Dit kan ingesteld worden tussen 0 en 45 minuten, of automatisch geregeld worden door de apparatuur. Dit geeft u de tijd om in slaap te vallen of te wennen aan het ademen via de apparatuur, voordat de druk de voorgeschreven instelling bereikt. Zie ook: Therapiedruk.

 

REM-slaap

De slaapcyclus bestaat uit twee terugkerende slaapstadia: REM (Rapid Eye Movement) en NREM (Non-Rapid Eye Movement). Beide fases zijn belangrijk voor verschillende functies in ons lichaam. Zie ook: Niet-REM.

 

ResScan

ResScan is de naam van de PC databeheersoftware. Deze software kunnen zorgverleners, gezondheidsprofessionals en apparatuurleveranciers gebruiken om uw therapie-informatie te downloaden om uw therapievoortgang te beoordelen.

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

S

 

SGA (Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen)

SGA is een term waarmee een groep aandoeningen beschreven wordt waarbij een persoon moeite heeft met ademen of stopt met ademen tijdens het slapen. Wordt over het algemeen “slaapapneu” genoemd. Zie ook: Slaapapneu.

 

Slaapapneu

Dit is de verzamelnaam van een groep van aandoeningen, waarbij u stopt met ademen tijdens het slapen. Slaapapneu wordt soms ook een slaapgerelateerde ademhalingstoornis (SGA) genoemd. Zie ook: SGA.

 

Snurkindex

Een snurkindex wordt opgenomen en gerapporteerd tijdens een slaaponderzoek. Het is gebaseerd op de kracht van de drukgolven die uw snurken produceert tijdens het onderzoek.

 

Spierziekten

Refereert aan een aantal ziektes en aandoeningen die uw spieren aantasten. Dit kan aan de spieren zelf liggen of aan de zenuwen in de spieren.

 

Stroom

Over het algemeen wordt met stroom de luchtstroom bedoeld die u longen binnenstroomt als u inademt (natuurlijk of met de hulp van een therapie-apparaat).

 

Stroombeperking

Dit refereert aan iedere gebeurtenis die de luchtstroom naar uw longen beperkt, vanwege een blokkade (of obstructie) in uw bovenste luchtwegen.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

T

 

Therapiedruk

Uw therapiedruk wordt voorgeschreven door uw zorgverlener of slaaparts. Het wordt gemeten in centimeters water (of H2O). De voorgeschreven instelling bepaalt de kracht van de lucht die het therapie-apparaat aan u levert. Bijvoorbeeld, als uw zorgverlener een therapiedruk van 8 cm H2O voorschrijft, dan is dat de kracht van de lucht die nodig is om uw luchtwegen open te houden om apneus te vermijden of te minimaliseren. Zie ook: Druk.

 

Teugvolume

Refereert aan het volume lucht dat u in één keer in- of uitademt als u in een staat van rust bent, niet actief.

 

TiControl

Dit is de naam van een unieke functie van Bi-levelapparaten, VPAP™ van ResMed. Met TiControl™ kan uw zorgverlener een minimum en maximum inhalatietijd instellen aan de hand van uw individuele ademhalingsbehoefte. Zie ook: Inhalatietijd (Ih).

 

Tracheotomie

Dit is een chirurgische procedure, waarbij er een incisie (snee) gemaakt wordt in uw keel om ruimte te maken voor een slang die in uw keel geplaatst wordt om direct lucht te leveren aan uw ademhalingssysteem. Zie ook: Invasieve beademing

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

 

U

 

Uitademen

Refereert aan het uitademen; natuurlijk (automatisch) of mechanisch (met de hulp van een therapie-apparaat of beademingsapparaat).

 

Uitgestraald geluid

Refereert aan het geluid dat door de therapie-apparatuur gemaakt wordt – het is het geluid dat u in de kamer hoort. Zie ook: Geleid geluid.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

V

 

Volgelaatsmaskers

Volgelaatsmaskers zijn type maskers dat gebruikt wordt bij positieve luchtwegdruktherapie. Volgelaatsmaskers bedekken zowel de neus als de mond. Zie ook: Intranasaalmaskers; Neusmaskers.

 

Volume

Volume refereert aan de hoeveelheid lucht die aan u geleverd wordt in milliliters (ml) of liters (l).

 

VPAP

VPAP is de naam van de Bi-level technologie van ResMed, die therapiedruk op twee verschillende niveaus levert. Zie ook: Bi-level; Therapiedruk.

 

 

A  B  C  D  E  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

Z

 

Zuurstoftherapie

Een behandeling waarbij zuurstof via een slang wordt geleverd aan uw luchtwegen om u te helpen ademen.