Typen slaapapneu | OSA, CSA en gemenges slaapapneu | ResMed NL

Typen slaapapneu

Er zijn drie typen slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen: Obstructief Slaapapneu (OSA), Centraal Slaapapneu (CSA) en gemengde of complexe slaapapneu. Ieder type heeft onderscheidende kenmerken waarop een diagnose gesteld kan worden.

Obstructief Slaapapneu

Obstructief Slaapapneu (OSA) is de meest voorkomende vorm van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en treft meer dan drie op de tien mannen en bijna één op de vijf vrouwen1. Patiënten die lijden aan OSA hebben vaak last van een gedeeltelijk of compleet invallen van de bovenste luchtwegen tijdens de slaap.

Centraal Slaapapneu

 

Centraal Slaapapneu (CSA) komt minder vaak voor dan OSA2. In tegenstelling tot OSA-patiënten, bij wie de bovenste luchtwegen gedeeltelijk of geheel geblokkeerd zijn, hebben patiënten met CSA een stoornis in het centrale zenuwstelsel. Dit betekent ofwel dat het ademhalingscentrum in de hersenen de ademhaling niet op gang brengt, of dat het signaal om in te ademen niet goed naar de rest van het lichaam van de patiënt gecommuniceerd wordt.

Gemengde Slaapapneu

 

Gemengde Slaapapneu is een combinatie van Obstructief en Centraal Slaapapneu. Gemengde slaapapneu komt vaker voor dan CSA maar minder dan OSA3.

 

Meer informatie over slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

Snurken kan een verstorend effect hebben op de levens van uw patiënten. Ze zijn vaak niet de eerste om te bemerken dat ze een probleem hebben: het is eerder hun bedpartner die klaagt.

Meer informatie

Het eerste teken van een slaapstoornis is snurken, ook al zullen veel patiënten dit niet als een teken van iets ernstigers zien. Er zijn ook andere veelvoorkomende symptomen.

Meer informatie

ResMed biedt u de hulpmiddelen om uw patiënten te testen op slaapgerelateerde  ademhalingsstoornissen, een slaaponderzoek aan te vragen en een diagnose laten stellen.

Meer informatie

Referenties:

  1. Sleep-disordered breathing affects 34% of men and 17% of women aged between 30-70. Peppard et al. Am J Epidemiol. 2013
  2. Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome? Sleep 2006 Sep;29(9):1203-9.
  3. Mayo Clinic.”Mayo Clinic Discovers New Type Of Sleep Apnea.” ScienceDaily.