Garantie-informatie producten | ResMed Nederland

Garantie-informatie voor alle producten van ResMed

Op zoek naar informatie van ResMed over de garantie op een masker, CPAP-apparaat of ander ResMed product? Hieronder kunt u de details bekijken of neem contact op met de klantenservice als u vragen heeft over de garantie van ResMed.

Beperkte garantie

ResMed Ltd (hierna ‘ResMed’) garandeert dat haar producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap vanaf de aankoopdatum voor de hieronder aangegeven periode.

Product: Garantie-periode
  • Maskersystemen (waaronder maskerframe, kussen, hoofdband en luchtslangen) – exclusief apparaten voor éénmalig gebruik
  • Accessoires – exclusief apparaten voor éénmalig gebruik
  • Flex-type vingerhartslagsensoren
  • Waterbak bevochtiger (niet-herbruikbaar)
90 dagen
  • Batterijen voor gebruik in de interne en externe batterij systemen van ResMed
6 maanden
  • Clip-type vingerhartslagsensoren
  • Gegevensmodules van CPAP- en Bi-level-apparaten
  • Oximeters en oximeteradapters voor CPAP- en Bi-level-apparaten
  • Bevochtiger* en waterbakken (herbruikbaar) voor de bevochtigers die schoongemaakt kunnen worden.
  • Bedieningsapparaten titratie
1 jaar
  • CPAP-, Bi-level- en beademingsapparaten (inclusief externe stroomvoorziening)
  • Batterijaccessoires*
  • Draagbare diagnostische/testapparaten
2 jaar
  • Narval CC tandheelkundige toepassing**
2 jaar**

*De garantieperiode kan verschillen voor accessoires.

**Tijdens de garantieperiode repareert of vervangt ResMed (naar goeddunken van ResMed) alle onder de garantie vallende Narval CC-apparaten en accessoires met een defect in het materiaal of op de uitvoering, onderhevig aan de voorwaarden en uitzonderingen van de garantie.

Reparaties die gedekt zijn door de garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een Resmed-bedrijf of een door Resmed erkende partner.

ResMed is onder deze garantie niet aansprakelijk voor enige verandering in kleur die kan optreden na verloop van tijd, of schade veroorzaakt door huisdieren of enige resulterende schade voortvloeiend uit het defect.

De garantieperiode is 24 maanden vanaf de productiedatum voor Narval CC-apparaten en 12 maanden voor alle accessoires die bij een apparaat geleverd worden.

De garantie wordt alleen ingewilligd indien beide spalken met verbindingsstang, gipsmodellen en beetregistraties naar ResMed teruggestuurd worden.

De garantie vervalt als:

– Het Narval CC-apparaat of accessoire gewijzigd is door een niet-erkende technicus van ResMed of een andere derde partij.

– het Narval CC-apparaat of accessoire niet werd gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen, of

– u tandheelkundige herstelwerkzaamheden of wijzigingen heeft laten uitvoeren tijdens de garantieperiode.

Deze garantie is niet overdraagbaar. Als het product faalt bij normaal gebruik, zal ResMed het defecte product of enig component ervan, repareren of vervangen, naar oordeel van ResMed.

Het volgende valt niet onder de beperkte garantie: a) enige schade als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, wijzigingen aan het product; b) reparaties uitgevoerd door een niet uitdrukkelijk door ResMed goedgekeurde reparateur voor dergelijke reparaties; en c) alle schade of verontreiniging door rook van sigaretten, sigaren of van een andere bron; en d) alle ander apparaten en alle maskers en accessoires.

De garantie vervalt voor producten die buiten de regio van de originele aankoop verkocht of doorverkocht worden. Garantieclaims op defecte producten moeten door de oorspronkelijke koper op het moment van aankoop gedaan worden. Deze garantie vervangt alle andere expliciete en impliciete garanties, waaronder alle impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Sommige regio’s of staten staan geen beperkingen toe op hoelang een impliciete garantie duurt, dus de bovenstaande beperking is wellicht niet op u van toepassing.