Informatie over het gebruik van ResMed-maskers met magneetclips | ResMed Nederland

Bijgewerkte informatie over Maskers met magneten voor maskergebruikers

Laatst bijgewerkt: 20 november 2023

Patiëntveiligheid is de topprioriteit van ResMed. We zullen altijd onze basisprincipes volgen die de behoeften en de veiligheid van de patiënt voorop stellen zodat de miljoenen mensen die onze producten wereldwijd gebruiken de beste zorg krijgen.

We begrijpen hoe belangrijk het juiste masker is voor de doorlopende behandeling van mensen met slaapapneu, COPD en andere chronische ziekten. Het afgelopen jaar hebben we gesprekken gevoerd met gezondheidsautoriteiten om op de hoogte te blijven van de nieuwste aanbevelingen over het gebruik van magneten in de nabijheid van bepaalde implantaten en medische hulpmiddelen.

Om patiënten en zorgverleners van de bijgewerkte richtlijnen voor het veilig gebruik van ResMed-maskers met magneten te voorzien, hebben we de contra-indicaties en waarschuwingen in onze gebruikershandleidingen bijgewerkt. Onze acties zijn een reactie op nieuwe informatie die is verkregen via de meest recente aanbevelingen van regelgevende instanties, toezicht na het in de handel brengen en praktijken in de sector met betrekking tot de mogelijke magnetische interferentie van onze maskers met magneten wanneer ze zich in de nabijheid van bepaalde implantaten of medische hulpmiddelen bevinden.

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen hieronder en neem contact op met uw maskerleverancier of arts voor vragen over uw specifieke situatie.

Een close-up van de magnetische clips op een ResMed-masker die worden bevestigd, met de magneten omcirkeld

ResMed-maskers met magneten hebben magnetische klemmen zodat patiënten de hoofdbandage gemakkelijk kunnen bevestigen aan en losmaken van het maskerframe.

Is dit voor mij van toepassing?

Als u geen masker met magneten gebruikt, zijn de bijgewerkte contra-indicaties en waarschuwingen niet voor u van toepassing.

De bijgewerkte contra-indicaties voor ResMed-maskers met magneten zijn alleen van toepassing als u, of iemand die in nauw lichamelijk contact met u is tijdens het gebruik van het masker (bijv. een bedpartner), een bepaald implantaat of medisch hulpmiddel heeft dat hieronder wordt genoemd.

Als u een ResMed-masker met magneten gebruikt, moet u ook rekening houden met de bijgewerkte waarschuwing hieronder.

Bijgewerkte contra-indicaties*

Maskers met magnetische onderdelen zijn gecontra-indiceerd voor gebruik door patiënten wanneer zij, of iemand die tijdens het gebruik van het masker in nauw lichamelijk contact staat, het volgende hebben:

  • Actieve medische implantaten die interageren met magneten (bijv. pacemakers, implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICD’s), neurostimulatoren, cerebrospinale-vloeistofshunts (CSF-shunts), insuline-/infuuspompen)
  • Metalen implantaten/voorwerpen die ferromagnetisch materiaal bevatten (bijv. aneurysmaclips/hulpmiddelen voor het onderbreken van de luchtstroom, embolische spoelen, stents, kleppen, elektroden, implantaten om het gehoor of het evenwicht te herstellen met geïmplanteerde magneten, oogimplantaten, metaalsplinters in het oog)

Bijgewerkte waarschuwing**

Houd de maskermagneten op een veilige afstand van ten minste 150 mm van implantaten of medische hulpmiddelen die door magnetische interferentie negatief kunnen worden beïnvloed. Deze waarschuwing geldt voor u of iedereen die in nauw lichamelijk contact staat met uw masker. De magneten bevinden zich in het frame en in de onderste clips van de hoofdbandage, met een magnetische veldsterkte tot 400 mT. Bij het dragen van het masker worden ze aan elkaar gekoppeld om het masker vast te zetten, maar ze kunnen per ongeluk losraken tijdens het slapen.

Implantaten/medische hulpmiddelen, inclusief die worden vermeld in de contra-indicaties, kunnen nadelig worden beïnvloed als ze onder externe magnetische velden van functie veranderen of ferromagnetische materialen bevatten die magnetische velden aantrekken/afstoten (sommige metalen implantaten, bijv. contactlenzen met metaal, tandheelkundige implantaten, metalen schedelplaten, schroeven, afdekkingen voor boorgaten en botsubstituten). Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw implantaat/ander medisch hulpmiddel voor informatie over potentiële nadelige effecten van magnetische velden.

Let op, niet alle modellen of varianten van medische hulpmiddelen die in de contra-indicaties worden genoemd, worden beïnvloed door externe magnetische velden. Als u niet zeker weet of een implantaat of medisch hulpmiddel onder de contra-indicaties valt, of als u meer informatie wenst over de mogelijke nadelige effecten van magnetische velden voor uw specifieke implantaat of medisch hulpmiddel, neem dan contact op met uw arts.

Welke ResMed-maskers bevatten magneten?

Gebruik de onderstaande links voor meer informatie over elk ResMed-masker met magnetische hoofdbandklemmen.

De beschikbaarheid van producten kan per land verschillen.

 

Volgelaatsmaskers

Veelgestelde vragen voor maskergebruikers

De ResMed-maskers met magneten zijn veilig bij gebruik volgens de bijgewerkte gebruiksaanwijzing, inclusief de contra-indicaties en waarschuwingen.

Sommige ResMed-maskers hebben magneten zodat de gebruiker de hoofdbandage gemakkelijk kan bevestigen aan en losmaken van het maskerframe. Dit kan met name nuttig zijn voor gebruikers met een handicap, zoals mensen met een motorische of visuele beperking.

Ferromagnetisch verwijst naar een materiaaleigenschap die wordt beïnvloed door magnetische velden (bijvoorbeeld aantrekken/afstoten bij magnetische velden). Materialen die ferromagnetisch zijn, zijn meestal gemaakt van ijzer, kobalt, nikkel of een legering van deze elementen.

Niet alle medische implantaten die in de contra-indicaties worden genoemd, zijn gemaakt van ferromagnetische materialen. Als u niet zeker weet of een implantaat of medisch hulpmiddel onder de contra-indicaties valt, of als u meer informatie wenst over de mogelijke nadelige effecten van magnetische velden voor uw specifieke implantaat of medisch hulpmiddel, neem dan contact op met uw arts.

Vervang uw masker met magneten tijdig door een alternatief masker zonder magneten. Neem contact op met uw maskerleverancier voor alternatieve maskeropties.

Let op, ResMed stelt zijn maskers zonder magneten beschikbaar aan uw maskerleverancier ter vervanging van maskers van patiënten met een contra-indicatie. Als er geen alternatief masker beschikbaar is, raadpleeg dan uw arts voor de juiste volgende stappen met betrekking tot uw therapie.

Als u niet zeker weet of een implantaat of medisch hulpmiddel onder de contra-indicaties valt, of als u meer informatie wenst over de mogelijke nadelige effecten van magnetische velden voor uw specifieke implantaat of medisch hulpmiddel, neem dan contact op met uw maskerleverancier of arts.

Neem contact op met uw maskerleverancier voor alternatieve niet-magnetische maskeropties. Let op, ResMed stelt zijn maskers zonder magneten beschikbaar aan uw maskerleverancier ter vervanging van maskers van patiënten met een contra-indicatie.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft of meer informatie wenst, neem dan contact op met uw arts of maskerleverancier.

Ga naar www.resmed.nl/patienten/neem-contact-op/ om contact op te nemen met ResMed.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen voor relevante informatie over contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die vóór en tijdens het gebruik van de producten in acht moeten worden genomen.

*Contra-indicaties: omstandigheden waaronder het masker niet mag worden gebruikt.

**Waarschuwingen: wijzen op mogelijke gevaren en geven informatie over een veilig gebruik van het masker.

Inhoud laatst bijgewerkt op: 04/2024