Obesitas Hypoventilatie Syndroom | ResMed Nederland

Obesitas Hypoventilatie Syndroom (OHS)

Leer meer over OHS-symptomen en behandelingsopties.

 

 

Wat is Obesitas Hypoventilatie Syndroom (OHS)?

Zoals de naam al suggereert, raakt OHS mensen met overgewicht of obesitas.

Hypoventilatie betekent dat het ademen te oppervlakkig of te langzaam gaat. Omdat uw lichaam harder moet werken om te ademen, raakt uw ademhalingssysteem uitgeput en kunnen de koolstofdioxideniveaus te hoog worden en de zuurstofniveaus te laag. Een dokter of kliniek kan dit eenvoudig diagnosticeren met een arteriële bloedgasanalyse.

Als u OHS heeft, kunt u de volgende symptomen hebben:

 • Kortademigheid
 • Extreme vermoeidheid overdag
 • Hoofdpijn in de morgen
 • Depressie

Waarom is het belangrijk OHS te behandelen?

Het niet in staat zijn diep genoeg te ademen heeft mogelijk niet alleen invloed op uw vermogen om de dingen te doen die u wilt, maar vormt ook een hoge belasting op uw organen.

Indien onbehandeld, resulteert OHS vaak in:

 • Hartfalen aan de rechterkant van het hart1.
 • Pulmonale hypertensie (als de bloeddruk in de aderen, die bloed van het hart naar de longen transporteren, hoger is dan normaal)1.
 • Polyglobulie (als er een abnormale toename is in het aantal circulerende rode bloedcellen. Ook bekend als polycythemie)1.

Vanwege de ernstige gevolgen van OHS, is het belangrijk erachter te komen of u het eventueel heeft en het te laten behandelen.

Als u al behandeld wordt voor OSA, maar u voelt zich nog steeds slaperig overdag en u heeft nog hoofdpijn, raadpleeg dan uw dokter om u te laten testen op OHS.

Behandelingsopties voor Obesitas-Hypoventilatiesyndroom

OHS kan effectief behandeld worden door het volgen van een gecontroleerd gewichtsverliesprogramma1 en door te beginnen met positieve luchtwegtherapie of niet-invasieve beademing (NIB).2 Uw dokter kan uw aandoening volgen met:

 • Een arteriële bloedgastest*
 • Een longfunctietest
 • Een polysomnografietest (slaapstudie)
 • Röntgenfoto borstkas

Niet-Invasieve Beademing (NIB)

Bij OHS is het doel van de beademing om de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide tussen het bloed en de lucht in uw longen3 en uw ademhalingssyteem te ondersteunen, zodat u niet zo hard hoeft te werken om effectief te ademen4. Perslucht wordt geleverd via een klein apparaat dat op uw nachtkastje staat, naar een masker dat u draagt over uw neus en/of mond. NIB is een veelvoorkomende behandelingsoptie voor OHS2.

Referenties: 

*Dit meet de zuurtegraad, zuurstof- en koolstofdioxideniveaus in het bloed in uw aderen om te zien hoe goed uw longen zuurstof naar het bloed afgeven en koolstofdioxide uit het bloed halen. 

 1. Parameswaran, K, Todd, DC, Soth, M . Altered respiratory physiology in obesity. Can Respir J 2006;13(4): 203-210.
 2. Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: A randomised crossover trial. Chest 2006 Sep; 130(3): 815-21.
 1. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med 2005 Sep; 118(9): 948-56.
 2. Nowbar S, Burkart KM, Gonzales R, Fedorowicz A, Gozansky WS, Gaudio JC, Taylor MR, Zwillich CW. Obesity-associated hypoventilation in hospitalised patients: prevalence, effects, and outcome. Am J Med 2004 Jan 1; 116(1): 1-7.